shutterstock-281455394

 Vyšetření kožních znamének

Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou za rok.

Komu a na co: všem pojištěncům na dermatoskopické vyšetření kožních znamének.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem zdravotnického zařízení.