ocn

Vysokohorské ozdravné pobyty 2021

Vážení rodiče,
​pro informaci o zařazení dítěte na ozdravný pobyt v Tatrách, se můžete informovat u paní Vinařové na tel. čísle: 284 021 284 nebo na e-mailu: lvinarova(na)vozp(tecka)cz.

Na tomto odkazu naleznete pobytový deníček a fotografie ze 2. turnusu ozdravného pobytu ve Vysokých Tatrách

Na  tomto odkazu naleznete pobytový deníček a fotografie ze 3. turnusu ozdravného pobytu ve Vysokých Tatrách 

Vysoké Tatry jsou územím s minimálním obsahem škodlivých látek v ovzduší a v kombinaci s nadmořskou výškou a dostatečným množstvím slunečního svitu vytvářejí výborné předpoklady pro ozdravné pobyty zaměřené na onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Zdravý pohyb, klimatoterapie, odpočinek a pravidelné stravování se následně projevují celkovým zlepšením zdravotního stavu dětí s těmito chronickými potížemi.

Podmínky pro účast na ozdravném pobytu:

 • dítě a jeden rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP,
 • dítě splňuje věkovou hranici pro ozdravný pobyt,
 • dítě splňuje uvedené zdravotní indikace,
 • dítě je schopno respektovat podmínky ozdravného pobytu.

V souvislosti s epidemiologickou situací (covid-19) se mohou podmínky účastí dětí na ozdravném pobytu měnit dle aktuálních požadavků Vlád ČR a SR. V případě, že bude nutné mít např. negativní test nebo budou zavedena jiná opatření, budeme všechny zájemce o ozdravné pobyty aktuálně informovat na stránkách VoZP v této sekci (Ozdravné pobyty pro děti).

Vysokohorské ozdravné pobyty jsou určeny:

 1. pro děti předškolního věku od 4–6 let + 364 dní v doprovodu jednoho zákonného zástupce (dále jen „doprovod ZZ“). V den odjezdu na pobyt dítě dovrší věk 4 let (ročník 2017) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 7 let (ročník 2014). Dítě i jeho doprovod ZZ musí být pojištěni u VoZP.
 2. pro děti ve věku od 7–14 let + 364 dní bez doprovodu zákonného zástupce. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku (ročník 2014) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 15 let (ročník 2006). Sedmileté dítě musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ.

 

Zdravotní indikace (diagnózy) pro zařazení dítěte na ozdravný pobyt

U vysokohorských ozdravných pobytů jsou indikovaná stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a stavy po celkových onemocněních, u kterých je vhodný ozdravný pobyt z důvodů příznivého klimatického působení.

Vysokohorský ozdravný pobyt je určen pro děti s následujícími diagnózami:

J30                  vazomotorická a alergická rýma,

J31                  chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu

J32                  chronický zánět vedlejších nosních dutin  

J33                  nosní polypy

J34                  jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin 

J37                  chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice

J41                  prostá chronická bronchitida

J44.8, J44.9    chronická obstruktivní plicní nemoc

J45                  astma

D80 – D84       počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity

 

Kontraindikace vylučující účast na ozdravném pobytu

Všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“ pro dospělé, děti a dorost.

 • alergie na sluneční záření, na jód
 • diabetes mellitus
 • celková léčba kortikoidy
 • epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty
 • vrozené vady nebo onemocnění omezující pobyt v dětském kolektivu
 • mentální retardace
 • malabsorpční syndrom (poruchy trávení, vstřebávání základních živin)
 • onemocnění vyžadující dietní stravování, např. bezlepková dieta nebo jiná nutná dietní omezení
 • polyvalentní potravinová alergie
 • tuberkulóza a bronchiektázie
 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou pohybu
 • pomočování
 • závažné srdeční choroby a vady
 • poruchy krevní srážlivosti
 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom apod.).

 

Přehled turnusů 2021 - obsazenost

Děti 4–6 let vč. s doprovodem zákonného zástupce:

 • 02SD   05.09. – 18. 09. volná místa

Děti 7–14 let vč. bez doprovodu zákonného zástupce:

 • 01 S     27. 06. – 10. 07. neproběhne
 • 02 S     11. 07. – 24. 07. obsazeno
 • 03 S     25. 07. – 07. 08. obsazeno
 • 04 S     08. 08. – 21. 08. volná místa

V případě naplnění všech turnusů budou žádosti dále přijímány, avšak děti budou evidovány jako náhradníci a při uvolnění místa v turnusu bude zákonný zástupce telefonicky nebo e-mailem informován.

Cena

Zákonný zástupce dítěte 4–6 let vč. přispívá VoZP částkou 5 940,- Kč na dítě a částkou 6 840,- Kč na doprovod (celkem tedy 12 780,- Kč).

Zákonný zástupce dítěte 7–14 let vč. přispívá VoZP částkou 6 030,- Kč za dítě.

VoZP hradí 70 % ceny 14denního vysokohorského ozdravného pobytu dětí (a to i za zákonného zástupce). Úhrada VoZP zahrnuje výdaje za dopravu, ubytování, stravování, výlety, lékařský a pedagogický doprovod a pojištění.

Jak dítě přihlásit?

V případě neobsazenosti turnusů můžete žádosti posílat nejpozději 14 dní před zahájením vámi zvoleného turnusu.

Dítě přihlásíte vyplněním formuláře „Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt“ (dále jen „Žádost“) včetně formuláře „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR“ (dále jen „Návrh“).

V žádosti vyplňte prosím čitelně e-mailovou adresu.

Žádost musí být doložena povinnou přílohou „Návrh“, v němž praktický lékař pro děti a dorost, u kterého je dítě registrováno, vyplní příslušnou část na základě zdravotních indikací (diagnóz) pro ozdravný pobyt.

Řádně vyplněnou žádost a návrh (díl 1,2) zašlete na adresu: 

Ústředí VoZP ČR
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9

Obálku označte „Ozdravné pobyty 2021“

Formuláře prosím neposílejte ani neodevzdávejte na pobočky či jednatelství VoZP, ale doručte nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu Ústředí.

V případě, že některý z turnusu nebude plně obsazen v tomto termínu, budou žádosti přijímány dále až do naplnění turnusů. Informace o naplnění turnusů budou zveřejněny.

 

Formuláře ke stažení

Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt 2021 + Návrh na zařazení dítěte ozdravný pobyt VoZP ČR 2021:

 

Formuláře Žádost + Návrh s doprovodem ZDE.

Formuláře Žádost + Návrh bez doprovodu ZDE.

Upozornění: součástí "Žádosti" je i formulář "Návrh"!

 

Formuláře obdržíte také na kterékoli pobočce VoZP – kontakty najdete ZDE.

Nebudou přijímány přihlášky bez přílohy „Návrh“ kompletně vyplněném dětským lékařem.

 

Informace a postupy

 1. Doporučujeme při vyplňování formuláře Návrh upozornit ošetřujícího lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, tj. všechna jeho potravinová omezení (alergie na potraviny, které vyžadují změnu stravování), úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod. Vyjádření odborného lékaře doložte formou samostatné lékařské zprávy.
   
 2. V případě, že formulář Návrh vystaví specialista, např. alergolog, musí jej potvrdit ještě praktický lékař pro děti a dorost, neboť jen on zná všechna onemocnění dítěte.
 3. Návrhy na ozdravný pobyt, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. jiné formuláře než zveřejněné na webu VoZP, nedostatečně vyplněné formuláře, bez podpisu, razítka praktického lékaře pro děti a dorost apod.) nebudou posuzovány.
 4. Všechny doručené žádosti posuzuje a schvaluje revizní lékař VoZP z hlediska zdravotních indikací.
 5. Pořadí při zařazení dítěte do turnusu se řídí datem doručení žádosti na ústředí VoZP. Dále se přihlíží k závažnosti zdravotního stavu dítěte a k počtu již absolvovaných pobytů.
 6. V žádosti zákonný zástupce označí požadovaný turnus. Bude-li kapacita požadovaného turnusu naplněna, vyhrazuje si VoZP právo zařadit dítě do jiného volného turnusu.
 7. V případě naplnění všech turnusů budou žádosti dále přijímány, avšak děti budou evidovány jako náhradníci a při uvolnění místa v turnusu bude zákonný zástupce telefonicky nebo e-mailem informován.
 8. Zákonní zástupci zařazených dětí obdrží informaci o rozhodnutí VoZP v průběhu května (turnusy začínající v červnu) a v červnu (ostatní turnusy) e-mailem.  Zařazené děti obdrží informace o termínu zařazení, termínu úhrady dále obdrží formuláře (Závazná přihláška, Dotazník o zdravotním stavu dítěte, Údaje určené pro vedoucího oddílu).
 9. Úhrada musí být provedena nejpozději 6 týdnů před nástupem na ozdravný pobyt nebo do data uvedeného v zaslaném informačním e-mailu.
 10. Vyplněnou Závaznou přihlášku spolu s kopii platy zašlete na adresu ústředí VoZP nejpozději dle data uvedeného v e-mailu. Ostatní vyplněné formuláře bezinfekčnost a dotazníky odevzdáte při odjezdu na OP doprovodnému personálu cestovní kanceláře.
 11. Všechny organizační pokyny pro absolvování ozdravného pobytu rozesílá cestovní kancelář JMG SKI TRAVEL, s.r.o. nejpozději 14 dní před zahájením turnusu.
 12. Pokud zákonný zástupce zruší účast dítěte přihlášeného na ozdravný pobyt, je nutno, aby informoval VoZP o stornu včas, aby bylo možné uvolněné místo obsadit dalším dítětem v pořadí.
 13. Při zrušení závazně přihlášeného OP z jiných, než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek. Pokud se dítě nezúčastní OP se zdravotních důvodů, je nutné důvod doložit lékařskou zprávou.
 14. Na OP nebude zařazeno dítě, u kterého byl v předchozím období zaznamenán kázeňský přestupek či nezvladatelné chování.
 15. Dítě i doprovázející zákonný zástupce musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu z OP nebo platný občanský průkaz.
 1. Zákonní zástupci mohou své dítě přihlásit pouze na jeden OP, a to na vysokohorský nebo individuální přímořský pobyt.

 

 Ubytování

 • Děti 4–6 let vč. s doprovodem budou ubytovány v Hotelu Sorea Hutník I. v Tatranských Matliarech v 2lůžkových standardních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.
  Hotel se nachází v klidné části obce Tatranské Matliare pod úpatím Lomnické štítu, cca 2 km od Tatranské Lomnice. Je ideálním výchozím bodem pro pěší túry do východní části Vysokých Tater.

 

 • Děti 7–14 let vč. bez doprovodu budou ubytovány v hotelu SIMI – Teniscentrum v Tatranské Lomnici, ve 2- až 4lůžkových standardních pokojích hotelového typu s vlastním sociálním zařízením.
  Tatranská Lomnica, ležící ve východní části Vysokých Tater na jižním úpatí Lomnického štítu, je největší z tatranských osad. Hotel se nachází v tichém prostředí uprostřed zeleně. Je ideálním výchozím místem pro výlety do okolí.

Doprava

 • Doprava dětí bez doprovodu zákonného zástupce je zajištěna soukromou autobusovou dopravou (případně vlaková doprava) až do místa ozdravného pobytu s možností nástupu v Praze, Olomouci, Ostravě.
 • Doprava dětí s doprovodem zákonného zástupce je zajištěna vlakem do stanice Poprad – Tatry s možností nástupu v Praze, Olomouci, Ostravě. Do ubytovacího místa je zajištěn transfer dětí autobusem.

 Přesná místa a čas odjezdu oznámí cestovní kancelář JMG SKI TRAVEL s.r.o. zákonných zástupců zařazených dětí e-mailem.

 

Stravování

Stravování dětí je zajištěno 5x denně, včetně celodenního pitného režimu. Dospělý doprovod malých dětí má zajištěné stravování 3x denně.

 

Program

Děti čeká bohatý program, sportovní a kulturní program, hry, soutěže, vycházky, výlety (v ceně 3 půldenní a jeden celodenní výlet v každém turnusu).

 

Dozor

 • U dětí 4–6 let vč. zákonný zástupce plní celých 24 hodin funkci dozoru dospělé osoby po celou dobu trvání ozdravného pobytu a nese za své dítě plnou odpovědnost.  
 • U dětí 7–14 let vč. zabezpečuje dozor jeden pedagogický pracovník na max. 10 dětí.

Zdravotní péče

Základní zdravotní péči zabezpečuje po celou dobu pobytu kvalifikovaný zdravotnický personál (lékař, zdravotní sestry), který je odpovědný za dodržování pravidelné medikace dětí s dlouhodobou léčbou a provádí pravidelné kontroly zdravotního stavu dětí.

 

Pojištění

Pojištění zahrnuje léčebné výlohy, pojištění zavazadel a odpovědnost za škodu.

 

Stornovací poplatek

Při zrušení účasti závazně přihlášené účasti na ozdravném pobytu z jiných, než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek, který se vypočítává z celkové ceny ozdravného pobytu.

 

Stornovací poplatek závazně přihlášeného ozdravného pobytu činí:

 Celková cena ozdravného pobytu, kterou hradí VoZP za dítě s doprovodem je 19 800,-Kč za dítě a 22 800,- Kč za doprovod.

Celková cena ozdravného pobytu, kterou hradí VoZP za dítě bez doprovodu je 20 100,- Kč.

 

10 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte do 40 a více pracovních dnů před odjezdem,

25 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 39 do 30 pracovních dnů před odjezdem,

50 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 29 do 20 pracovních dnů před odjezdem,

75 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 19 do 10 pracovních dnů před odjezdem,

80 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte od 9 do 3 pracovních dnů před odjezdem,

100 % z celkové ceny za OP při odhlášení dítěte v době kratší než 2 pracovní dny před odjezdem.

 

Potřebujete další informace?

Volejte naši infolinku, telefonní číslo 844 888 888 nebo pište na e-mail: info(na)vozp(tecka)cz

Všechny organizační dotazy k pobytu směřujte prosím na cestovní kancelář JMG SKI TRAVEL, s.r.o.

Kontaktní osoba/delegát: M.A. Tamara Jamnická
                                        e-mail: tatry.vozp@gmail.com
                                        tel. č. 00421 907 452 880

Neváhejte a přihlaste své dítě na ozdravný pobyt, kde prožijí 2 nezapomenutelné týdny her, zábavných a sportovních programů, turistiky, a navíc utuží své zdraví!