Vysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019 až 2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti na rok 2019

Profil zadavatele: 
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354

 

Detail zakázky: 
Název VZVysokohorské ozdravné pobyty pro děti na roky 2019 až 2021 a přímořský ozdravný pobyt pro děti na rok 2019
Telefon +420 284 021 256 +420 724 924 183
E-mail jkrivanek(na)vozp(tecka)cz  zakazky(na)vozp(tecka)cz  tkvasnicka(na)vozp(tecka)cz   
Identifikátor VZP14V000000079
Jednací číslo1/112/1948039 - 2018
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnotaMaximálně 33 120 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení11.2.2019 10:30
Lhůta pro podání nabídek20.3.2019 12:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem jsou ozdravné pobyty dětí:

A) Vysokohorské ozdravné pobyty jak bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců, tak s doprovodem rodičů/zákonných zástupců.

  • Vysokohorských ozdravných pobytů se mohou zúčastnit především děti s chronickým a alergickým onemocněním horních a dolních cest dýchacích na podkladě snížené imunity a celkovou tělesnou slabostí ve vhodném klimatickém prostředí. Jsou určeny pro děti věkové kategorie od 7 do maximálně 14 let věku + 364 dní (sedmileté děti musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ).
  • Ozdravné pobyty budou realizovány ve třech letech, a to 2019 – 2021 v období měsíců červen a září.

B) Přímořské ozdravných pobytů bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců.

  • Přímořského ozdravných pobytů se mohou zúčastnit děti s chronickými onemocněními kůže. Jsou určeny pro děti věkové kategorie od 7 do maximálně 14 let věku + 364 dní (sedmileté děti musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ)
  • Ozdravný pobyt bude realizován v kalendářním roce 2019, a to v měsíci červenci.

Dokumentace veřejné zakázky