team-386673-1920

Vytáhněte děti ven a hrajte si společně!

Že už je to dlouho, co jste si hráli na louce nebo v lese? Že to vaše děti nebude bavit, protože je dneska jiná doba? Tak dejte dohromady partičku, oprašte staré dobré hry, přidejte nové a možná budete překvapeni, jak si to všichni užijete. Abyste nemuseli dlouho přemýšlet, nabízíme vám pár osvědčených a pro někoho možná zapomenutých tipů na dovádění venku.

KRVAVÉ KOLENO

Dříve oblíbená varianta hry na honěnou. Vyberte jednoho hráče, který bude představovat Krvavé koleno a sedne si přibližně deset metrů od ostatních. Krvavé koleno se domluví s některým z hráčů, v kolik hodin začne další děti chytat, např. v šest hodin. Hráči se chytí za ruce a začnou odříkávat: "První hodina odbila, lampa ještě svítila. Druhá hodina odbila, lampa ještě svítila.“ Tak pokračují až do hodiny šesté. V tu chvíli hráč, který je domluvený s Kolenem na tuto hodinu, zavolá: "Lampa zhasla!" a Koleno začíná děti chytat. Koho chytí, vystřídá se s ním a hra pokračuje znovu.

CUKR, KÁVA, LIMONÁDA ...

Zvolte jednoho hráče, který bude vyvolávat „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum“. Ostatní hráči se postaví na druhou stranu hřiště nebo louky. Vyvolávač si k ostatním stoupne zády a hlasitě volá říkadlo. Hráči se mezitím snaží přesunout na protější stranu, kde stojí vyvolávač. Když vyvolávač domluví, ihned se otáčí a ostatní hráči se v tu chvíli nesmí ani pohnout, jinak je vyvolávač vrací na startovní čáru. Vyhrává ten, který se dostane jako první k vyvolávači. Vítěz ho za odměnu může vystřídat a hra může pokračovat.

MOLEKULY

Všichni účastníci se promění v atomy, které se pohybují ve vymezeném prostoru, co nejdál od sebe. Vedoucí hry po chvíli zvolá číslo, např. číslo 3. To je pokyn pro všechny hráče (představující atomy), aby co nejrychleji vytvořili molekuly, které budou obsahovat přesně 3 atomy. Nastane vřava a každý se snaží být součástí nějaké z molekul. Není-li číslo účastníků dělitelné 3, pak zůstanou jeden nebo dva hráči volní. Tito hráči opouštějí hru a pomáhají vedoucímu při kontrole pohybu a počtu atomů v molekule.

 

Hra pokračuje novým číslem. Počet kol by neměl být příliš velký, aby si hra udržela spád. Vedoucí musí proto sledovat množství zbývajících hráčů a podle toho volit počet atomů v molekule.

RYBIČKY, RYBIČKY, RYBÁŘI JEDOU

Vybere se jeden rybář a ten se postaví na jednu stranu louky. Ostatní jsou rybičky a jdou na druhou stranu. Rybář pak dotykem ruky chytá ostatní rybičky. Chycená ryba se stane rybářem. Hra se dá hrát i ve vodě tím, že se vymezí prostor a rybář chytá rybičky, které se snaží přeplavat bazén či kus rybníka.

PEPÍČKU PÍPNI

V každém kole se utkají dva hráči. Oba musí mít zavázané oči. Do ruky dostanou šátek s uzlem na konci. Ostatní hráči je umístí do kolečka. Poté jeden z nich řekne: „Pepíčku pípni!“ Druhý hráč pípne a ten první se ho snaží trefit šátkem. Pokud se trefí, získává bod. Pak si role vymění. Hraje se do tří bodů nebo do té doby, než to hráče omrzí.

KRÁL VYSÍLÁ SVÉ VOJSKO

Hráči se rozdělí na dvě "vojska" a postaví se do dvou řad proti sobě. Hráči každého vojska se drží za ruce. Kapitán prvního vojska vyšle jednoho vojáka, který má prorazit soupeřovy hradby, tedy protrhnout spojení jejich rukou. Když se mu to napoprvé nepodařilo, stal se zajatcem a přešel do druhého týmu. Pokud se mu to podařilo, vzal do svého vojska dva zajatce. Vojska se pravidelně střídají a hra končí, když padne celé jedno vojsko do zajetí.