Vzhledem k mému specifickému onemocnění mi ošetřující lékař v ČR doporučil léčbu (vyšetření) ve zdravotnickém zařízení v jiném státě EU. Může pojišťovna takovou léčbu uhradit? 


O předchozí schválení léčby v jiném státě EU si můžete požádat prostřednictvím formuláře „Žádost pojištěnce o udělení souhlasu s úhradou nákladů na plánované zdravotní služby v zahraničí“ Formulář vyplňte a zašlete jej na adresu Ústředí VoZP. K takovéto žádosti je potřebné přiložit lékařské zprávy o dosavadním průběhu léčby v ČR, vyjádření ošetřujícího lékaře o nemožnosti poskytnout potřebnou léčbu v ČR vč. doporučení zahraničního pracoviště, kalkulaci nákladů atd. V souladu s Nařízením EU a Rady č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, je pojišťovna povinna takovou žádost schválit pouze v případě, že se jedná o zdravotní služby poskytované a hrazené na území ČR, které však nemohou být poskytnuty v lékařsky ospravedlnitelné době. Viz také část „Na jakou péči máte nárok – bod 3 – Plánovaná zdravotní péče, předem odsouhlasená zdravotní pojišťovnou“.