Zajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců

Profil zadavatele: 
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354

 

Detail zakázky: 
Název VZZajištění mediálního prostoru pro marketingovou komunikaci VoZP ČR na 24 měsíců
Telefon +420 284 021 256
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz jkrivanek(na)vozp(tecka)cz tkvasnicka(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000080
Jednací číslo1/160/259129–2019
Specifikace zadávacího řízeníUžší řízení
Stav řízeníVZ zrušena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnotaMax. 46 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení14.2.2019 9:00
Lhůta pro podání nabídek18.3.2019 12:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb souvisejících s marketingovou komunikací VoZP, především nákup médií pro reklamní činnost. A to v tisku, rozhlase, televizi, kině, na internetu, sociálních sítích a mobilních aplikacích, na outdoor a indoor nosičích a zajištění souvisejících marketingových činností.

Dokumentace veřejné zakázky