Zajištění PR poradenství

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Zajištění PR poradenství

Telefon

 +420 284 021 236 +420 284 021 208

E-mail

zakazky@vozp.cz; sjelenova@vozp.cz; jlinhart@vozp.cz 

Identifikátor VZ

P14V000000101

Jednací číslo

1/160/898895–2019

Specifikace zadávacího řízení

Veřejná zakázka malého rozsahu

Stav řízení

VZ zadána

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota

1 700 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

11. 11. 2019 10:00

Lhůta pro podání nabídek

03. 12. 2019 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem VZ je uzavření rámcové smlouvy na PR poradenství na období od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2021 (17 měsíců). Předmět plnění je podrobně specifikován v příloze č. 3 Výzvy – Návrh rámcové smlouvy.