Zajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZZajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR
Telefon284 021 217, 284 021 256
E-mailpetr(tecka)cerovsky(na)vozp(tecka)cz; mmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V000000046
Jednací číslo1/120/879241-2017
Specifikace zadávacího řízeníZakázka malého rozsahu
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnotado 1 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení7.8.2017 13:09
Lhůta pro podání nabídek21.8.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 1 888 918,00 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodání SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců podle specifikace uvedené v příloze č. 1 Specifikace veřejné zakázky „Zajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR“, která je nedílnou součástí tohoto výzvy k podání veřejné zakázky (dále jen Příloha č. 1).

Tato SW podpora slouží k zajištění bezporuchového běhu Integrovaného informačního systému VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky

Typ Název Velikost Nahráno
Priloha-c-3-Zavazny-navrh-smlouvy 124.5 KB 17.01.2019
Priloha-c-1-Smlouvy-Technicka-specfikace 29.11 KB 17.01.2019
Priloha-c-1-Vyzvy-Technicka-specfikace 29.13 KB 17.01.2019
Priloha-c.-2-kryci-list-nabidky 14.86 KB 17.01.2019
Vyzva-k-podani-nabidky-ke-zverejneni 253.53 KB 17.01.2019