Zajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZZajištění SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců pro VoZP ČR
Telefon284 021 217
Identifikátor VZP14000000028
Jednací číslo1/120/1220194-2016
Specifikace zadávacího řízeníZakázka malého rozsahu
Stav řízeníVZ neukončena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota1 900 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení29.9.2016 15:14
Lhůta pro podání nabídek14.10.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky dodání SW podpory výrobce Oracle na 12 měsíců

Dokumentace veřejné zakázky