Zajištění technické podpory DMS VoZP ČR na 48 měsíců

Profil zadavatele:

 

Název zadavatele

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky

Adresa

Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9

47114975

Identifikátor profilu zadavatele

222354

 

Detail zakázky:

 

Název VZ

Zajištění technické podpory DMS VoZP ČR na 48 měsíců

Telefon

 +420 284 021 217 +420 284 021 208

E-mail

zakazky@vozp.cz; petr.cerovsky@vozp.cz; jlinhart@vozp.cz 

Identifikátor VZ

P14V000000103

Jednací číslo

1/120/2176050–2019

Specifikace zadávacího řízení

Nadlimitní veřejná zakázka v otevřeném řízení

Stav řízení

VZ zadána

Druh (dodávky, služby, stavební práce)

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota

12 480 000,- Kč bez DPH

Datum vyhlášení

15. 11. 2019 15:00

Lhůta pro podání nabídek

06. 01. 2020 12:00

Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

 


Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem plnění této VZ je zajištění technické podpory DMS VoZP na 48 měsíců.