Zaměstnavatel se mne chystá oficiálně vyslat do jiného státu EU, abych tam pro něj pracoval. Jak tato skutečnost ovlivní moje zdravotní pojištění?


Vyslaným pracovníkem je typicky osoba, kterou její český zaměstnavatel vyslal do jiného státu EU, aby tam pro něj a jeho jménem vykonávala určitou pracovní činnost. Vyslání musí trvat minimálně jeden rok. Před začátkem pracovní cesty je nutné požádat Okresní správu sociálního zabezpečení o udělení výjimky z právních předpisů prostřednictvím formuláře A1. Tento formulář je pak nutné předložit české zdravotní pojišťovně. Při splnění dalších podmínek může vzniknout i nárok na vystavení formuláře S1 pro plnou péči ve státě, do kterého je osoba vyslána. Vyslanou osobou může být i OSVČ.