Depositphotos-192085146-xl-2015

16. 12. 2019

Dne 5. 12. 2019 Výběrová komise pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech (dále jen „Výběrová komise“) vybrala lékárny/OOVL, které splnily stanovená kritéria, a doporučila zdravotním pojišťovnám těmto vybraným poskytovatelům lékárenské péče přiřknout bonifikaci pro rok 2020.

O bonifikaci požádalo celkem 215 provozoven – lékáren a OOVL. Výběrová komise vybrala celkem 140 provozoven (seznam dostupný zde), které vyhověly podmínkám uvedeným v Základních pravidlech pro alokaci bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech v roce 2020.

Bonifikace bude hrazena formou pevné měsíční bonifikace rozdělené mezi jednotlivé zdravotní pojišťovny dle podílu pojištěnců v okrese, ve kterém lékárna provozuje své služby. Podmínkou je dodržení rozsahu stanovené minimální pracovní doby (25 hodin týdně).

Finanční bonifikace je zdravotními pojišťovnami garantována, při splnění všech podmínek, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Bonifikace bude uhrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou za předpokladu, že již v době jednání Výběrové komise (tj. ke dni 5. 12. 2019) měla zdravotní pojišťovna uzavřenu smlouvu s vybraným poskytovatelem lékárenské péče.

Jednotlivé zdravotní pojišťovny samy osloví lékárny/OOVL, které při výběru uspěly, a domluví s nimi další postup – není nutné, aby se provozovatelé lékáren/OOVL snažili pojišťovny kontaktovat.

Více informací naleznete na stránkách VZP zde