Změny v platbě zdravotního pojištění od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 dochází u všech typů plátců ke změnám v platbách pojistného na zdravotní pojištění.

OSVČ

Od 1. 1. 2020 činí minimální měsíční vyměřovací základ 17 417,50 Kč, z něj vyplývající minimální měsíční záloha na pojistné pro rok 2020 se zvyšuje na 2 352 Kč (doposud 2 208 Kč).

Zálohu ve výši 2 352 Kč musí poprvé za leden 2020 uhradit OSVČ, které zahajují v roce 2020 samostatnou výdělečnou činnost, nebo dosud platily zálohy nižší než 2 352 Kč, pokud tyto osoby mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ.

Záloha na pojistné je splatná vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Tzn., že zálohu na zdravotní pojištění za měsíc leden musí OSVČ uhradit od 1. 1. 2020 do 8. 2. 2020, resp. do pondělí 10. 2. 2020.

OBZP

Protože dochází od 1. 1. 2020 ke zvýšení minimální mzdy z 13 350 Kč na 14 600 Kč, zvyšuje se pro osoby bez zdanitelných příjmů v roce 2020 pojistné z dosavadních 1 803 Kč na 1  971 Kč. Pojistné je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, až do 8. dne následujícího měsíce. Tzn., že lednovou platbu musí OBZP uhradit od 1. 1. 2020 do 8. 2. 2020, resp. do pondělí 10. 2. 2020.

Zaměstnavatelé

Spolu se zvýšením minimální mzdy od 1. 1. 2020 dochází u zaměstnanců ke zvýšení minimálního měsíčního pojistného na zdravotní pojištění v roce 2020 na 1 971 Kč (dosud 1 803 Kč). Tato změna ovlivní výši pojistného na zdravotní pojištění od platby za měsíc leden 2020, které je splatné od 1. do 20. dne následujícího měsíce, tj. do 20. 2. 2020.

Platba pojistného státem

Od 1. 1. 2020 a posléze i od 1. 6. 2020 se změnily i platby státu za osoby, za které je stát plátcem pojistného. Platba se zvýšila na 1 567 Kč měsíčně za jednoho pojištěnce, od 1. 1. 2021 pak bude činit 1 767 Kč.