Depositphotos-30257081-xl-2015

 

Změny v souvislosti se změnou seznamu zdravotních výkonů u primární péče

 

Dnem 1. 1. 2019 nabyla účinnosti vyhláška č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví

č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů. Aktuální seznam zdravotních výkonů naleznete na stránkách MZČR https://szv.mzcr.cz/Vykon.

 

►    Odbornost 001 – Všeobecné praktické lékařství pro dospělé

 

  •      Od 1. 1. 2019 budou všem poskytovatelům v odbornosti 001 do přílohy č. 2 ke Smlouvě doplněny výkony:

01186 převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře

01188 následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním

15118 management kolorektálního screeningu

15120 stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu - nález   negativní

15121 stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu - nález pozitivní

 

Management kolorektálního screeningu lékařem primární péče se provádí pacientům od 50 do 55 let 1x ročně a pacientům nad 55 let 2x ročně. K výkonu musí lékař vykázat také jeden ze dvou signálních výkonů 15120 a 15121 (nález negativní, nález pozitivní) jinak mu výkon 15118 nebude uhrazen. Doplnění těchto výkonů bude sjednáno s poskytovateli v rámci úhradového dodatku na rok 2019.

  •      Od 1. 1. 2019 je do seznamu zdravotních výkonů zařazen nový výkon:

15119 kolorektální screening-analytická část, stanovení okultního krvácení ve stolici

 

O jeho doplnění lze požádat poskytovatelem v odbornosti 001, který doloží vlastnictví přístroje umožňující kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici a to nejméně od hladiny 15ug/g stolice.

Vyhovujícím přístrojovým vybavením pro výkon 15119 multifunkční POCT přístroje, které kromě CRP nebo INR zvládají i kvantitativní vyšetření stolice, a jsou to například přístroje od firmy Eurolyser - SMART, CUBE a CUBE-S a nebo od firmy Orion Diagnostika - QuikRead go a QuikRead 101.

 

 

►    Odbornost 002 – Všeobecné praktické lékařství pro děti a dorost

 

  •      Od 1. 1. 2019 jsou do seznamu zdravotních výkonů zařazeny nové výkony:

02245 sledování novorozenecké žloutenky v ordinaci PLDD metodou transkutánní bilirubinometrie

O jeho doplnění lze požádat poskytovatelem v odbornosti 002, který doloží vlastnictví přístroje transkutánní bilirubinometr.

02250 otoskopie v ordinaci praktického lékaře

 

O jeho doplnění lze požádat poskytovatelem v odbornosti 002, který doloží vlastnictví přístroje otoskop. V tomto případě bude dostačující pouhé doložení čestného prohlášení o vlastnictví přístroje.

 

 

►    Odbornost 603 – Gynekologie a porodnictví

 

  •      Od 1. 1. 2019 budou všem poskytovatelům v odbornosti 603 do přílohy č. 2 ke Smlouvě doplněny výkony:

01186 převzetí pacienta po onkologické léčbě do péče praktického lékaře

01188 následná prohlídka pacienta s onkologickým onemocněním

15118 management kolorektálního screeningu

15120 stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu - nález negativní

15121 stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu kolorektálního karcinomu - nález pozitivní

 

Výkony 01186, 01188 autorské odbornosti 001 jsou do přílohy č. 2 poskytovatelům v odbornosti 603 doplněny na základě apelu České gynekologické a porodnické společnosti, a to z důvodu, aby i poskytovatelé v oboru gynekologie a porodnictví mohli převzít pacienta po onkologické léčbě do své péče. VoZP respektuje stanovisko České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a souhlasila s doplněním těchto výkonů, jež bude sjednáno s poskytovateli v rámci úhradového dodatku na rok 2019.

 

  •      Od 1. 1. 2019 je do seznamu zdravotních výkonů zařazen nový výkon:

15119 kolorektální screening-analytická část, stanovení okultního krvácení ve stolici

 

O jeho doplnění lze požádat poskytovatelem v odbornosti 603. K výkonu 15119 je nutné doložit vlastnictví přístroje umožňující kvantitativní stanovení hemoglobinu ve stolici a to nejméně od hladiny 15ug/g stolice.

 

Vyhovujícím přístrojovým vybavením pro výkon 15119 multifunkční POCT přístroje, které kromě CRP nebo INR zvládají i kvantitativní vyšetření stolice, a jsou to například přístroje od firmy Eurolyser - SMART, CUBE a CUBE-S a nebo od firmy Orion Diagnostika - QuikRead go a QuikRead 101.

 

Poznámka: Pokud má poskytovatel uzavřenou elektronickou Přílohu č. 2, její změny je nutné administrovat prostřednictvím Portálu ZP.