Zpravodaj VoZP ČR 2016

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZZpravodaj VoZP ČR 2016
Telefon284 021 323
E-mailjmates(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14000000020
Jednací číslo1/120/41603-2016
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota4 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení28.4.2016 13:15
Lhůta pro podání nabídek16.5.2016 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a redakčního zpracování, tisku, fóliování a distribuce zpravodaje VoZP ČR pro rok 2016.

Dokumentace veřejné zakázky