Zpravodaj VoZP ČR 2014

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZZpravodaj VoZP ČR 2014
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP13V00000013
Jednací číslo1/120/442229-2013
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota4 300 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení9.12.2013 8:00
Lhůta pro podání nabídek6.1.2014 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je ediční příprava, tisk a distribuce Zpravodaje VoZP ČR - 2014 (grafika, redakce, fotografie, celková koncepce atd.) ve formátu 145 x 210 mm (A5), rozsah 48 stran, obálka 4 strany, tisk 450 000 ks Zpravodaje VoZP ČR 2014, fóliování a distribuce 420 000 ks na adresy pojištěnců VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky