Zpravodaj VoZP ČR 2015

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZZpravodaj VoZP ČR 2015
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14V00000006
Jednací číslo1/120/783956-2014
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ neukončena
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na dodávky
Předpokládaná hodnota3 000 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení15.12.2014 15:25
Lhůta pro podání nabídek12.1.2015 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je ediční příprava, tisk a distribuce Zpravodaje VoZP ČR – 2015 (grafika, redakce, texty, fotografie, celková koncepce, atd.) ve formátu 145x210 mm (A5), rozsah 48 stran, obálka 4 strany, tisk 450 000 ks Zpravodaje VoZP ČR 2015, fóliování a distribuce 420 000 ks na adresy pojištěnců VoZP ČR.

Dokumentace veřejné zakázky