Zpravodaj VoZP ČR 2016

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZZpravodaj VoZP ČR 2016
Telefon284 021 323
E-mailzakazky(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14000000024
Jednací číslo1/120/720226-2016
Specifikace zadávacího řízeníZjednodušené podlimitní řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota3 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení16.6.2016 16:27
Lhůta pro podání nabídek4.7.2016 11:15
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ

Stručný popis veřejné zakázky

Zajištění redakčního a grafického zpracování, tisku, fóliování a distribuce Zpravodaje VoZP ČR pro rok 2016.

Dokumentace veřejné zakázky