Zpravodaje VoZP ČR 2017

Profil zadavatele:
Název zadavateleVojenská zdravotní pojišťovna České republiky
AdresaDrahobejlova 1404/4, 190 03 Praha 9
47114975
Identifikátor profilu zadavatele222354
Detail zakázky:
Název VZZpravodaje VoZP ČR 2017
Telefon284 021 256
E-mailmmartoch(na)vozp(tecka)cz
Identifikátor VZP14000000036
Jednací číslo1/120/311071-2017
Specifikace zadávacího řízeníOtevřené řízení
Stav řízeníVZ byla zadána
Druh (dodávky, služby, stavební práce)Veřejná zakázka na služby
Předpokládaná hodnota6 200 000,- Kč bez DPH
Datum vyhlášení17.3.2017 10:32
Lhůta pro podání nabídek25.4.2017 9:00
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění VZ 4 579 619,29 Kč bez DPH

Stručný popis veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování celobarevného časopisu s názvem „Zpravodaj VoZP ČR 2017“ ve dvou částech, každá část (číslo) v nákladu á 465 000 kusů výtisků:

  • první část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 1, v rozsahu 32 stran,
  • druhá část: Zpravodaj VoZP ČR 2017, číslo 2, v rozsahu 52 stran.

Dokumentace veřejné zakázky