Zubní rovnátka pro děti

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou za celou dobu léčby.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na nesnímatelný (fixní) ortodontický aparát bez ohledu na čelist (vč. nasazení) nebo na rekonstrukci a nové nasazení takového aparátu.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce s identifikačními údaji pojištěnce, na kterém musí být uveden buď kód výkonu pro nasazení, nebo potvrzení lékaře o nasazení.