7111-3620-prevence-zubni-rovnatka-pro-deti-cithumb

 Zubní rovnátka pro děti

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou za celou dobu léčby.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na nesnímatelný (fixní) ortodontický aparát bez ohledu na čelist v době aktivní fáze léčby (nasazení, event. doplnění součástí aktivního fixního aparátu). Na sejmutí ani na retenční fázi po léčbě fixním aparátem se příspěvek nevztahuje, stejně tak se nevztahuje na terapii snímacími či foliovými aparáty.

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce.

  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.