prevence-zubni-rovnatka-pro-deti

 Zubní rovnátka pro děti

Výše příspěvku: max. 1500 Kč jednou za celou dobu léčby.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let věku na nesnímatelný (fixní) ortodontický aparát bez ohledu na čelist v době aktivní fáze léčby (nasazení, event. doplnění součástí aktivního fixního aparátu). Na sejmutí ani na retenční fázi po léčbě fixním aparátem se příspěvek nevztahuje, stejně tak se nevztahuje na terapii snímacími či foliovými aparáty.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu o úhradě fixního ortodontického aparátu nebo jeho rekonstrukce (doplnění součástí) s identifikačními údaji pojištěnce.