• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Zajištění zdravotní péče pro občany Ukrajiny přicházející do ČR

V rámci zajištění základních životních potřeb je Česká republika připravena poskytovat občanům Ukrajiny prchajícím před válkou zdravotní péči v systému veřejného zdravotního pojištění. Nejdůležitější informace jsou uvedeny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Občanům Ukrajiny je doporučeno v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza. Je třeba kontaktovat pracoviště Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra, kde jim bude uděleno vízum za účelem strpění. Okamžikem udělení víza za účelem strpění se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ni odvádí český stát.

Vojenská zdravotní pojišťovna je připravena tyto občany na svých kontaktních místech zaregistrovat a předat jim „Potvrzení nahrazující EHIC“, aby mohli plně využívat zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

Pro získání zdravotních informací mohou občané Ukrajiny kontaktovat také speciální telefonní infolinku Ministerstva zdravotnictví, která je zdarma a je dostupná v ukrajinštině:

     

Neodkladná péče bez zdravotního pojištění

Pokud občan Ukrajiny ještě nemá zajištěno zdravotní pojištění v ČR a potřebujete neodkladně zdravotní péči, bude mu podle informací Ministerstva zdravotnictví poskytnuta v nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní:

Seznam nemocnic zřizovaných státem:

Informace o lince sociální asistence: