8496_8375_8341_portal-nudle

Klientský portál

Klientský portál je virtuální přepážkou VoZP, přes kterou lze zjistit množství údajů a leccos pohodlně a rychle zařídit. K využívání většiny funkcí je nutné být v Klientském portálu zaregistrován.

Funkce portálu aneb Co všechno zobrazím a zařídím on-line

Po úspěšné registraci a přihlášení na Klientský portál můžete využívat následující funkce:

 • OSOBNÍ ÚČET/VÝPIS PÉČE 
  Kolik stálo vaše ošetření, léky, hospitalizace nebo třeba doprava do nemocnice? Poskytnutá a proplacená péče se zobrazuje podle jednotlivých oblastí (ambulance, nemocnice, doprava, léky apod.).

 • ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z FONDU PREVENCE
  Klientský portál sám zobrazí předvyplněný formulář, kde stačí zvolit příspěvek, zadat číslo účtu a přiložit naskenované či ofocené doklady o úhradě ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF. Doklady o úhradě musí být před ofocením/naskenováním viditelně označeny slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele. Podat žádost o příspěvek mohou také rodiče za své děti pojištěné u VoZP. Každý uživatel registrovaný na portálu si také může kdykoli zobrazit přehled již vyčerpaných příspěvků.

 • PŘIHLÁŠKA DO BENEFIT KLUBU
  Chcete se stát členem BeneFit Klubu VoZP se spoustou zajímavých slev? Na portálu stačí udělat pár kliků a členskou kartu se slevovým kódem vám zašleme poštou.

 • ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU POJIŠTĚNCE 
  V případě ztráty/odcizení/poškození průkazu pojištěnce (karta EHIC) může klient na portálu požádat o vydání nového.

 • ZMĚNA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Sami můžete zadat např. novou korespondenční adresu, kontaktní e-mail, telefon nebo kategorii plátce pojistného.
 • PŘEHLED PLATEB POJISTNÉHO 
  Zobrazí se přehled všech plateb u pojištěnců, kteří si pojistné hradí sami (OSVČ, OBZP). Případný dluh na pojistném či penále lze na portálu rovnou uhradit přes platební bránu.

 • PODÁNÍ PŘEHLEDU OSVČ 
  Přes portál mohou osoby samostatně výdělečně činné vyplnit a odeslat formulář „Přehled OSVČ“.

 • PROHLÁŠENÍ O DLOUHODOBÉM POBYTU V CIZINĚ
  Pojištěnci, kteří plánují dlouhodobý pobyt (delší než 6 měsíců) v zahraničí, se mohou dočasně odhlásit ze zdravotního pojištění v ČR.

 • BEZDLUŽNOST 
  Přes portál lze odeslat žádost o potvrzení o neexistenci dluhu u VoZP, které je nutné například při vyřizování úvěru v bance nebo k účasti v soutěži o veřejnou zakázku.

Funkce Klientského portálu pro zaměstnavatele:

 • PODÁNÍ PŘEHLEDU O PLATBĚ POJISTNÉHO ZAMĚSTNAVATELE (PPZ) 

 • PODÁNÍ HROMADNÝCH OZNÁMENÍ ZAMĚSTNAVATELE (HOZ)

 • VÝPIS SEZNAMU POJIŠTĚNCŮ

 • PŘEHLED PLATEB POJISTNÉHO

 • ŽÁDOST O BEZDLUŽNOST


Mobilní aplikace Zdraví na klik

S webovým Klientským portálem je propojena mobilní aplikace Zdraví na klik, která rovněž nabízí mnoho užitečných funkcí.  

K tomu, abyste mohli většinu z nich využívat, je nutné být zaregistrován na Klientském portálu, na kterém si registrujete svůj mobilní telefon.

Jak na to? Kliněte ZDE.