• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Každý pojištěnec VoZP má dle zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění právo na časovou a místní dostupnost hrazených služeb poskytovaných smluvními poskytovateli zdravotní pojišťovny. VoZP má ze zákona povinnost dostupnost pro své pojištěnce zajistit. Tuto povinnost pojišťovna plní prostřednictvím sítě svých smluvních partnerů – již zmíněných poskytovatelů zdravotních služeb.

Tématu dojezdů a čekacích dob se více věnuje Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb (dále jen "Nařízení").

Místní dostupnost

Je definována jako rozhodná maximální dojezdová doba vyjadřující dostupnost zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Není blíže specifikován způsob dopravy, kterým má být služby dosaženo. Nicméně se má za to, že jde o vymezení dojezdové vzdálenosti při jízdě autem.

Dojezdové lhůty u ambulantních služeb v minutách dle Nařízení

 • 35 min: všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví, zubní lékař, lékárna,

 • 45 min: Diabetologie, chirurgie, neurologie, oftalmologie, ORL, ortopedie, radiologie a zobrazovací metody (jen ultrazvukové a rentgenové a skiagrafické vyšetření), rehabilitační a fyzikální medicína, fyzioterapie, urologie, vnitřní lékařství,

 • 60 min: Gastroenterologie, kardiologie, pneumologie a ftizeologie, hematologie a transfúzní lékařství, revmatologie, hemodialýza, psychiatrie, psychologie, logopedie, dermatovenerologie,

 • 90 min: Alergologie a klinická imunologie, angiologie, endokrinologie, nefrologie, klinická onkologie, dětská chirurgie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, ortodoncie, počítačová tomografie,

120 min: Dětská gynekologie, foniatrie a audiologie, radiační onkologie, magnetická rezonance, nukleární medicína, kardiochirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie, infekční lékařství, lékařská genetika, plastická chirurgie, geriatrie, sexuologie.

Dojezdové lhůty u lůžkových služeb v minutách dle Nařízení

 • 60 min: Anesteziologie a intenzivní medicína, gynekologie a porodnictví, neonatologie, dětské lékařství, chirurgie, vnitřní lékařství, dlouhodobá péče (ošetřovatelská péče),

 • 75 min: Neurologie, ortopedie, pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a fyzikální medicína (akutní lůžková péče), urologie,

 • 120 min: Traumatologie, klinická onkologie, dermatovenerologie, infekční lékařství, oftalmologie, ORL, psychiatrie, následná lůžková péče (léčebně rehabilitační péče),

 • 180 min: Kardiochirurgie, neurochirurgie, cévní chirurgie, radiační onkologie, geriatrie.

Časová dostupnost

Je definována jako maximální lhůta pro poskytnutí plánovaných zdravotních služeb vyjmenovaných v nařízení vlády. Poskytnutí těchto služeb je z důvodu veřejného zájmu třeba plánovat tak, aby pojištěncům k nim byl zajištěn dostatečný, trvalý a vyvážený přístup v maximální možné lhůtě.

Časové lhůty plánovaných hrazených služeb v týdnech dle Nařízení

 • 52 týdnů: Náhrada kyčelního a kolenního kloubu

 • 30 týdnů: Operace katarakty

 • 16 týdnů: Denzitometrie

 • 10 týdnů: Echokardiografie

 • 8 týdnů: Angiografie nekoronárních tepen a vaskulární intervenční výkony + Artroskopie

 • 6 týdnů: Mamografické vyšetření

 • 5 týdnů: Magnetická resonance

 • 4 týdny: Endoskopické vyšetření + Zahájení biologické léčby roztroušené skleróz

 • 3 týdny: Počítačová tomografie

 • 2 týdny: Skiagrafie a sonografie

Poskytovatelé zdravotních služeb

VoZP disponuje širokou a kvalitní sítí poskytovatelů zdravotních služeb. Tato síť splňuje kritéria stanovená vládou v nařízení o Místní a časové dostupnosti.

Svého nejbližšího lékaře si můžete vyhledat na našich stránkách, dále pak můžete využít funkce vyhledání lékaře v okolí v aplikaci Zdraví na klik .

Některé nemocnice na svých webových stránkách zveřejňují informace o čekacích dobách na výkony v jejich zařízení. Přehled těchto poskytovatelů lůžkové péče spolu s odkazem na zveřejněnou informaci můžete dohledat ZDE.

Informace o poskytovatelích v dané lokalitě můžete také získat na Call Centru zdravotní pojišťovny, na příslušné pobočce pojišťovny ve svém okolí, či na webu VoZP, kde mají smluvní poskytovatelé zdravotních služeb zveřejněné a pro veřejnost volně dostupné smlouvy a dodatky k nahlédnutí.

V neposlední řadě funguje pro občany ČR celostátní Národní registr poskytovatelů zdravotní péče zřízený Ústavem zdravotnických informací a statistik.

Kontaktní formulář k řešení nedostupnosti zdravotních služeb pro klienty VoZP ČR

Chcete nahlásit a řešit podnět ve vztahu k dostupnosti zdravotních služeb? Využijte speciálního kontaktního formuláře pro tyto účely zřízeného pro klienty VoZP ČR!