• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Evropský průkaz zdravotního pojištění

V souladu s novelou nařízení č. 1408/71 je zdravotními pojišťovnami od 1. června 2004 vydáván Evropský průkaz zdravotního pojištění, který je platný v zemích Evropské unie. Evropský průkaz zajišťuje přímý přístup k lékaři ve výše uvedených zemích, a to na náklady české zdravotní pojišťovny, avšak pouze v případě nezbytné lékařské péče.

Upozorňujeme všechny pojištěnce na skutečnost, že zdravotní péči je nutno čerpat ve zdravotnickém zařízení, které je napojeno na veřejný systém zdravotního (sociálního) zabezpečení. V cizí zemi se k vám budou chovat stejně jako k vlastním pojištěncům, a proto budete muset ve většině zemí zaplatit určitou finanční částku v hotovosti (tzv. spoluúčast), kterou platí i místní pojištěnci. Je proto vhodné uzavřít komerční připojištění pro cesty do zahraničí, protože jak zmíněná spoluúčast, tak i případný převoz osoby z ciziny do ČR, který také není ze zákonného zdravotního pojištění hrazen, mohou být finančně velmi nákladné.

Vzor Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC

Žádost o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění EHIC

Automatické rozesílání průkazu pojištěnce

Od ledna 2020 probíhá rozesílání průkazů pojištěnce automaticky, nemusíte o něj žádat. Nový průkaz obdržíte cca 3 - 4 týdny před skončením platnosti původního průkazu. Pokud by se stalo, že 2 týdny před skončením jeho platnosti nový průkaz neobdržíte, okamžitě prosím volejte na naše Call centrum na tel.: 222 929 199, kde skutečnost nahlásíte a průkaz Vám bude po ověření adresy ihned poslán. Prosíme také všechny klienty o dodržování zákonné povinnosti správnosti údajů, především kontaktní adresy, aby veškerá korespondence směrem k vám proběhla v pořádku a včas. Pokud ztratíte průkaz nebo jej potřebujete z jiných důvodů vystavit dříve, níže najdete žádost o jeho vystavení.

Doplňující informace:

V případě, že potřebujete z nějakých důvodů požádat o průkaz pojištěnce a nemůžete počkat na automatické doručení, doporučujeme zažádat o průkaz EHIC zhruba 4 týdny před vypršením jeho platnosti.

Noví pojištěnci žádat o průkaz EHIC nemusí, přijde automaticky poštou na uvedenou adresu.

V případě, že průkaz EHIC ztratíte, neprodleně tuto skutečnost ohlaste na nejbližším kontaktním místě nebo na Call centru tel.: 222 929 199. 

Průkazy vystavujeme bezplatně.

Pokud ztratíte průkaz EHIC v zahraničí a potřebujete čerpat zdravotní péči, můžete se obrátit na naše Call centrum (+420 222 929 199 nebo info@vozp.cz) a požádat o zaslání kopie náhradního dokladu zdravotnickému zařízení. Pomoci vám může i Kancelář zdravotního pojištění, která je styčným místem pro oblast zdravotního pojištění v rámci EU.

Žádost o vystavení nového průkazu pojištěnce

Průkaz pro pojištěnce mladšího 18-ti let

Žádost o vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění pro pojištěnce mladší 18-ti let, jejichž zákonným zástupcem je výše uvedená osoba:

* povinné položky

Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podávejte prosím elektronicky na posta@vozp.cz nebo datovou shránkou p3aaext.