Orgány zaměstnanecké pojišťovny

Statutární orgán - generální ředitel VoZP ČR Ing. Josef Diessl

Správní rada VoZP ČR Dozorčí rada VoZP ČR

Předseda:

 • mjr. Bc. Miloš LOKVENC

Místopředseda: 

 • plk. gšt. Mgr. Jana RŮŽIČKOVÁ

Členové:

 • Ing. Jozef RYCHEL, Ph.D., MBA
 • genmjr. Ing. Jaromír ALAN
 • genmjr. Ing. Petr HROMEK
 • Mgr. Lucie KRAUSOVÁ
 • Ing. Jan MICHÁLEK
 • Mgr. Kateřina BLAŽKOVÁ
 • Ing. Anita GOLOVKOVA
 • Ing. Jitka ŠEBKOVÁ
 • nprap. Bc. Pavel BEDNÁŘ
 • Mgr. Miloslav HAVLÍN, Ph.D.
 • Branislav CHOREŇ
 • Ing. Hana SEMÍNOVÁ
 • brig. gen. MUDr. Zoltán BUBENÍK
 

Předseda:

 • Ing. Jaroslav KOCIÁN

Místopředseda:

 • nprap. Milan ULIČNÝ

Členové:

 • plk. Ing. Antonín GENSER
 • Mgr. Zdeňka KREJČOVÁ
 • prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.
 • pplk. Mgr. Otakar FOLTÝN
 • Mgr. Pavla ČERMÁKOVÁ
 • Ing. Ivo JANČÍK
 • por. Mgr. Bc. Dušan JANIŠ
Výbor pro audit VoZP ČR  Rozhodčí orgán VoZP ČR 

Předseda:

 • Ing. Jakub KOVÁŘ, dat. nar. 2. 5. 1973      Koněvova 2900/49, 130 00 Praha 3

Členové:

 • Ing. Jiří LIBERDA, dat. nar. 16. 9. 1972    Chmelířova 216/7, 196 00 Praha 9
 • Mgr. Zdeňka KREJČOVÁ, dat. nar. 14. 10. 1955 Bouřilova 1104/6, Černý Most, 198 00 Praha 9
 

Předseda: 

 • Ing. Jitka ŠEBKOVÁ

Tajemník: 

 • Mgr. Lukáš CHMELÍK

Členové:

 • Ing. Jozef RYCHEL, Ph.D, MBA
 • plk. Ing. Antonín GENSER
 • nprap. Milan ULIČNÝ
 • por. Mgr. Bc. Dušan JANIŠ
 • Ing. Mgr. Stanislav KULHÁNEK
 • Ing. Martina CETELOVÁ
 • MUDr. Julie WERNEROVÁ 
 • mjr. Bc. Miloš LOKVENC