Orgány zaměstnanecké pojišťovny

Statutární orgán - generální ředitel VoZP ČR Ing. Josef Diessl

Správní rada VoZP ČR Dozorčí rada VoZP ČR

Předseda:

 • brig. gen. MUDr. Zoltán BUBENÍK

Místopředseda: 


Členové:

 • Mgr. Kateřina BLAŽKOVÁ

 • Ing. Anita GOLOVKOVA

 • Ing. Hana SEMÍNOVÁ

 • Ing. Jozef RYCHEL, Ph.D., MBA

 • brig. gen. Mgr. Lenka ŠMERDOVÁ

 • genpor. Mgr. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc., Ph.D.

 • brig. gen. Ing. Petr LANČI

 • MUDr. Miroslav KOCOUREK

 • MUDr. Markéta FIKAROVÁ

 • genmjr. Ing.  Jan BEROUN

 • Ing. Lea VONDROVÁ

 • kpt. Ing. Jan VESELÍK

 • Mgr. Lucie KRAUSOVÁ

 

 

 

 

Předseda:

 • plk. gšt. Ing. Antonín GENSER

Místopředseda:

 • Mgr. Zdeňka KREJČOVÁ

Členové:

 • št. prap. Jaromír LORENC

 • št. prap. Bc. Peter SMIK

 • MUDr. Václav HORÁK, MBA

 • brig. gen. Ing. Petr SVOBODA, MSS

 • por. Mgr. Bc. Dušan JANIŠ

 • Mgr. František BOHÁČEK

 

   Rozhodčí orgán VoZP ČR 

Předseda:

 • Ing. Jakub KOVÁŘ, dat. nar. 2. 5. 1973      Koněvova 2900/49, 130 00 Praha 3

Členové:

 • Ing. Jiří LIBERDA, dat. nar. 16. 9. 1972    Chmelířova 216/7, 196 00 Praha 9
 • Mgr. Zdeňka KREJČOVÁ, dat. nar. 14. 10. 1955 Bouřilova 1104/6, Černý Most, 198 00 Praha 9
 

Předseda: 

 • Ing. Jozef RYCHEL, Ph.D., MBA

Tajemník: 

 • Mgr. Lukáš CHMELÍK

Členové:

 • plk. gšt. Ing. Antonín GENSER
 • por. Mgr. Bc. Dušan JANIŠ
 • Ing. Mgr. Stanislav KULHÁNEK
 • Ing. Martina CETELOVÁ
 • MUDr. Julie WERNEROVÁ 
 • št. prap. Jaromír LORENC
 • genpor. Mgr. Ing. Jaromír ZŮNA, MSc., Ph.D.
 • Ing. Lea VONDROVÁ