• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Přehledy o platbě pojistného zaměstnavatele je možné podat:

  1. on-line po zaevidování na klientském portálu

  2. datovou zprávou s ověřenou identitou podatele (tj. způsobem, kterým se lze přihlásit do vlastní datové schránky) do datové schránky pobočky Olomouc: uhff5yj

  3. poštou na adresu: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, U Botanické zahrady 11, 779 00 Olomouc.