Zaměstnanci

Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považují fyzické osoby uvedené v § 5 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, pokud jim plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Povinností zaměstnance je oznámit svému zaměstnavateli, u které zdravotní pojišťovny je pojištěn; případnou změnu zdravotní pojišťovny je nutné zaměstnavateli oznámit do 8 dnů.