• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Bankovní spojení

Bankovní spojení pro úhradu pojistného a penále

OSVČ a OBZP

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného:
2010201091/0710

  • jako variabilní symbol platby své rodné číslo

  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Pro mezinárodní platební styk:

IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091
BIC (SWIFT): CNBACZPP  

Zaměstnavatelé

Číslo bankovního účtu pro platby pojistného:
2010201091/0710

Pokud je plátcem zaměstnavatel, uvádí:

  • jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci. IČ je 8 místné, pokud je kratší, je doplněné zleva nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní organizační členění, je za IČ zprava a, není-li speciálně sjednáno, tvoří ji dvě nuly. Celkový počet je 10 míst.

       Výsledná podoba variabilního symbolu je pak např. "0000123400".

  • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Pro mezinárodní platební styk:

IBAN: CZ93 0710 0000 0020 1020 1091
BIC (SWIFT): CNBACZPP  

Penále a pokuty

Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty:
2010500091/0710

Pro mezinárodní platební styk:

IBAN: CZ15 0710 0000 0020 1050 0091
BIC (SWIFT) CNBACZPP