• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Zákon č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, jakožto povinný subjekt dle zákona č.171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“), který umožňuje oprávněným oznamovatelům podat elektronické a maximálně zabezpečené Oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž by mělo dojít ve VoZP.

 

Vyloučení:

Podle § 9 odst. 2 písm. b) bod 3. zákona, se vylučují přijímání oznámení od osoby, která pro VoZP nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

Pro podání oznámení klikněte na odkaz: