Preventivní prohlídky

Součástí péče o zdraví by pro každého pojištěnce měly být preventivní prohlídky, které mohou odhalit závažná onemocnění ve stadiu, kdy jsou snadno léčitelná.

Na co máte nárok?
  • všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře – jednou za dva roky (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak rovněž ve dvouletých intervalech),
  • stomatologická prohlídka – 2x ročně (1 preventivní prohlídka podle vyhlášky + 1 pravidelná prohlídka),
  • gynekologická preventivní prohlídka – každoročně od 15 let 

Schéma preventivních prohlídek plně hrazených VoZP:

Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže – více zde .

Pozn.: Zákonnou normou, která tuto oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, v aktuálně platném znění.