• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Preventivní prohlídky

Prevence je podstatnou složkou veřejného zdravotního pojištění, která má zásadní význam pro udržení dobrého zdravotního stavu v populaci. Každých 20 minut v České republice zemře jeden člověk v důsledku zanedbané prevence.

Význam preventivní péče spočívá především v tom, že při pravidelných kontrolách lze odhalit onemocnění v čase, kdy je léčba jednodušší, méně nákladná a má vyšší potenciál úspěšnosti.

Preventivní prohlídky hrazené z veřejného zdravotního pojištění v ČR:

  • všeobecná preventivní prohlídka u praktického lékaře – jednou za dva roky (děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji, od 3 let pak rovněž ve dvouletých intervalech),

  • stomatologická prohlídka – 2x ročně (1 preventivní prohlídka podle vyhlášky + 1 pravidelná prohlídka),

  • gynekologická preventivní prohlídka – každoročně od 15 let 

Schéma preventivních prohlídek plně hrazených VoZP:

Kalendář preventivních prohlídek* plus 1x za rok další plně hrazená prohlídka (s odstupem alespoň 5 měsíců od preventivní prohlídky)
** u pacientů trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi
*** vyšetření stolice na přítomnost krve
**** nebo od 55 let 1x za 10 let screeningová kolonoskopie

Na preventivní prohlídky navazují tzv. screeningové programy, které mají odhalit výskyt onkologických onemocnění v raném stadiu, kdy lidé nemají žádné příznaky či potíže a kdy je úspěšnost léčby výrazně vyšší než v okamžiku, kdy k lékaři přicházíme s již pozorovanými příznaky či obtížemi.

Nemáte svého registrujícího lékaře?

Neváhejte se na nás obrátit přes kontaktní formulář

Registrace u praktického lékaře je prvním a základním krokem v péči o Vaše zdraví. Druhým krokem je účast na pravidelných preventivních prohlídkách, které umožní Vašemu lékaři sledovat případné změny zdravotního stavu. Praktický lékař zná anamnézu svých klientů a působí zároveň jako průvodce systémem veřejného zdravotnictví.

Více o dalších možnostech dohledání lékaře

Pozn.: Právním předpisem, který tuto oblast zdravotní péče upravuje, je vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů.