• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Změňte jednoduše zdravotní pojišťovnu. Přidejte se k Vojenské

Vyplňte jednoduše on-line nebo papírový formulář.

Vyplněný a podepsaný papírový formulář nám prosím doručte osobně nebo poštou na kterékoli kontaktní místo.

50 kontaktních míst i on-line aplikace Zdraví na klik

Staráme se o zdraví 700 000 pojištěnců

Jsme tady pro vás již od roku 1993

Příspěvky na prevenci

Nejčastější dotazy:

Kdy mohu změnit zdravotní pojišťovnu?

Změnit zdravotní pojišťovnu lze v průběhu celého roku. Je-li přihláška pojištěnce podána v období od 1. dubna do 30. června, změna zdravotní pojišťovny proběhne k 1. lednu následujícího roku.

Je-li přihláška podána v období od 1. října do 31. prosince, změna zdravotní pojišťovny proběhne k 1. červenci následujícího roku.

Jak se přihlásit k Vojenské zdravotní pojišťovně?

Stačí vyplnit online přihlášku.

Přihlášku můžete podepsat online podpisem (BankID SIGN) nebo vám přihlášku zašleme k podpisu poštou.

V případě, že máte raději osobní kontakt, navštivte kontaktní místo VoZP

Jak mohu registrovat novorozence?

Novorozence lze přihlásit prostřednictvím online přihlášky, ke které přiložíte kopii rodného listu. Papírovou přihlášku pojištěnce lze společně s kopií rodného listu zaslat elektronicky na adresu info@vozp.cz
Novorozence můžete přihlásit také osobně na kterémkoli kontaktním místě VoZP.

Zákonný zástupce (matka, otec) je povinen do 8 dnů ode dne narození přihlásit narozené dítě u zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna v době porodu matka dítěte. V případě, že matka není zdravotně pojištěna v ČR, stává se dnem narození dítě pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je zdravotně pojištěn otec v den narození dítěte. 

Máte raději osobní kontakt?

Navštivte nás na jedné z našich poboček.