• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Změňte jednoduše zdravotní pojišťovnu. Přidejte se k Vojenské

Vyplňte jednoduše on-line nebo papírový formulář.

Vyplněný a podepsaný papírový formulář nám prosím doručte osobně nebo poštou na kterékoli kontaktní místo.

50 kontaktních míst i on-line aplikace Zdraví na klik

Staráme se o zdraví 700 000 pojištěnců

Jsme tady pro vás již od roku 1993

Příspěvky na prevenci

Máte raději osobní kontakt?

Navštivte nás na jedné z našich poboček.