• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Screening znamená plošné vyšetřování populace za účelem včasného odhalení léčitelného nádorového onemocnění v raném stádiu, kdy kontrolované osoby nemají žádné viditelné potíže a příznaky. Cílem screeningu tedy je odhalit případné nádorové onemocnění v čase, kdy je pravděpodobnost úspěšné léčby vysoká, léčba je méně invazivní a pro organismus méně zatěžující a zároveň je léčba i méně nákladná.

V České republice byl Projekt adresného zvaní rizikových osob na preventivní screeningové vyšetření zahájen v roce 2014 a oslovuje ty pojištěnce, kteří nechodí na preventivní prohlídky a neabsolvují příslušná screeningová vyšetření. Tito pojištěnci jsou obesíláni zvacím dopisem s informací, na která vyšetření mají nárok a nepřišli na ně, včetně konkrétní instrukce, jak a kde mají chybějící vyšetření absolvovat.

V současné době zhoubné nádory mohou za čtvrtinu všech úmrtí v České republice a přestavují tak druhou nejčastější příčinu smrti po kardiovaskulárních onemocněních. I díky screeningovým vyšetřením zdravé populace v rizikových věkových skupinách v posledních letech úmrtnost na nádory klesá.

V České republice v současné době existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

  1. screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích – ženy od 45 let jednou za dva roky

  2. screening nádorů tlustého střeva a konečníku se provádí od 50 let a je možné si zvolit mezi screeningovou kolonoskopií prováděnou jednou za 10 let nebo testem na okultní krvácení do stolice, který je doporučeno provádět v intervalu mezi 50. a 54. rokem života každoročně, od 55 let výše pak jednou za 2 roky

  3. screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního čípku na akreditovaných pracovištích – od 15 let jednou ročně

Doporučení na tato vyšetření vydává registrující praktický lékař, případně registrující gynekolog.

Více informací o screeningových programech najdete na jejich oficiálních stránkách www.mamo.czwww.kolorektum.cz a www.cervix.cz.

Zároveň je nově v pilotním projektu program časného záchytu karcinomu plic, více informací na stránkách MZ ČR nebo na oficiálních stránkách programu https://www.prevenceproplice.cz/.

VoZP ČR přispívá na preventivní vyšetření prsu i mladším ženám od 30 let a ženám nad 45 let pro druhý rok v intervalu pravidelné preventivní prohlídky

Seznamy Poskytovatelů zdravotních služeb doporučených k provádění screeningových vyšetření naleznete na stránkách MZ ČR.

Další informace o screeningových programech naleznete na stránkách národního screeningového centra.

Jak probíhají screeningová vyšetření?

Mamografie

Mamografie se provádí na specializovaných pracovištích a vyšetření obvykle provádí žena – laborantka. Při vyšetření je nutné odložit veškeré oblečení z horní poloviny těla. Následně laborantka prs rozloží na podložku mamografu a přimáčkne jej umělohmotným držákem, aby byl prs v neměnné poloze při snímkování. Tato část může být nepříjemná až mírně bolestivá, kvůli tlaku držáku. Tlak trvá velice krátce, jen po dobu expozice, která trvá pouze pár sekund. Ukotvení je však nezbytné kvůli kvalitě snímku. Každý prs je rentgenovými paprsky prosvícen dvakrát, pokaždé z jiného úhlu. Tím samotné vyšetření končí. Sdělování výsledků probíhá v jednotlivých centrech rozdílně, buď na počkání nebo v domluveném termínu.

V některých případech je doporučeno doplňující vyšetření sonografem. To provádí lékař a je prováděno vleže. Nejprve lékař vyšetří prsa pohmatem, posléze nanese gel, který umožňuje klouzání ultrazvukové sondy po pokožce. Při tomto vyšetření je kontrolována i oblast podpaží. Výsledky tohoto vyšetření se dozvíte okamžitě.

Test na okultní krvácení do stolice (TOKS)

Vyšetření předepisuje registrující praktický lékař nebo gynekolog v rámci pravidelné preventivní prohlídky. Test je zcela bezbolestný a velice jednoduchý. Jde o laboratorní vyšetření vzorku stolice. Odběr si zájemce provádí sám, v pohodlí domova. Samotný pozitivní nález nemusí znamenat přítomnost rakoviny v těle, v případě pozitivního nálezu je vhodné absolvovat další vyšetření, a to screeningovou kolonoskopii.

Screeningová kolonoskopie

Screeningová kolonoskopie je prováděna pouze v několika specializovaných centrech, které musí plnit přísné standardy a jsou pravidelně kontrolovány. Vyšetření trvá okolo 20 minut a po vyšetření následuje ještě minimálně 30 minut odpočinku. Po zbytek dne by pacient měl být v klidovém režimu a stravovat se dietně.

Kolonoskop je ohebná hadice s kamerou a zdrojem světla o průměru dětského malíčku, měří přibližně 1 metr. Konec kolonoskopu se opatrně zavádí přes konečník do tlustého střeva. Při výkonu je pacientovi podávána analgosedace (kombinace analgetik a sedativ), která zmírňuje bolestivé pocity při vyšetření. Kolonoskop umožňuje lékaři sledovat reálný stav tlustého střeva a odhalit i taková onemocnění, která by jiný typ vyšetření odhalit neuměl (např. RTG, CT). Přístroj navíc umožňuje odebrat v případě potřeby vzorky k dalšímu laboratornímu vyšetření nebo odstranit nežádoucí polypy (výrůstky na povrchu tlustého střeva, některé mají potenciál vyvinout se v onkologické onemocnění) a vyhnout se tak rozsáhlejšímu chirurgickému zákroku. Odebrání vzorků ani odstranění polypů obvykle není vnímáno bolestivě.

Podrobnější informace o zákroku se dozvíte od provádějícího lékaře.

Cervikální screening

Screening pro prevenci rakoviny děložního čípku je prováděn mikroskopickým vyšetřením cytologického stěru z děložního čípku, který je odebrán v rámci preventivní prohlídky u gynekologa. Odběr samotný trvá zhruba 10 minut, při vyšetření pochvy je pomocí malé špachtličky nebo kartáčku odebrán a následně odeslán do laboratoře.