Screening zhoubných nádorů

Projekt adresného zvaní oslovuje ty pojištěnce, kteří nechodí na preventivní prohlídky a neabsolvují příslušná screeningová vyšetření. Tito pojištěnci jsou obesíláni zvacím dopisem s informací, na která vyšetření mají nárok a nepřišli na ně, včetně konkrétní instrukce, jak a kde mají chybějící vyšetření absolvovat.

V současné době zhoubné nádory mohou za čtvrtinu všech úmrtí v České republice a přestavují tak druhou nejčastější příčinu smrti po kardiovaskulárních onemocněních. I díky screeningovým vyšetřením zdravé populace v rizikových věkových skupinách však v posledních letech úmrtnost na nádory klesá.

V České republice v současné době existují tři organizované programy screeningu zhoubných nádorů:

  • screening nádorů prsu prostřednictvím mamografie na akreditovaných pracovištích – ženy od 45 let jednou za dva roky
  • screening nádorů tlustého střeva a konečníku prostřednictvím testu na okultní krvácení do stolice od 50 do 55 let jednou ročně; od 55 let jednou za dva roky tento test nebo jednou za 10 let screeningová kolonoskopie na akreditovaných pracovištích
  • screening nádorů děložního hrdla prostřednictvím cytologického vyšetření stěru z děložního čípku na akreditovaných pracovištích – od 15 let jednou ročně

Více informací o screeningových programech najdete na jejich oficiálních stránkách www.mamo.cz, www.kolorektum.cz a www.cervix.cz.

Seznamy Poskytovatelů zdravotních služeb doporučených k provádění screeningových vyšetření naleznete na stránkách MZ ČR zde.
Související statistiky screeningových programů onkologických onemocnění a programu adresného zvaní najdete na stránkách ÚZIS zde.

Důležité!
Navštivte svého registrujícího lékaře!

 

 

 

Praktický lékař i gynekolog mají povinnost v rámci preventivní prohlídky zajistit ženám nad 45 let provedení mamografického screeningu a všem pacientům nad 50 let vyšetření speciálním testem, odhalujícím skryté krvácení ve stolici. Pacientům ve věku od 55 let se jako druhá varianta nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev).
I na toto vyšetření může dát doporučení jak praktický lékař, tak gynekolog. Pokud pacient již absolvoval příslušné vyšetření na doporučení jednoho ze jmenovaných lékařů a jsou k dispozici výsledky, druhý ho již samozřejmě nezajišťuje. Povinnou součástí preventivní prohlídky u gynekologa je v rámci vyhledávání případů karcinomu děložního čípku odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření, které se provádí následně v akreditovaných laboratořích.

 

Pro ty pojištěnce, kteří nejsou zaregistrováni u žádného praktického lékaře či gynekologa, musí být prvním krokem hledání registrujícího lékaře. VoZP v tom bude v maximální míře nápomocná.