• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Žádost o vydání potvrzení o neexistenci závazků – bezdlužnost

Žádost je zpracovávána automatizovaně na základě zadaných údajů (IČ/RČ) a žadatel je o průběhu zpracování informován e-mailem. V případě, že je žadatel evidován v registru pojišťovny (je pojištěncem/zaměstnavatelem), jsou všechny údaje o něm (včetně adresy) přebírány z registrů a nelze je měnit. 

O bezdlužnost je možné si zažádat i on-line přes Klientský portál, registrace však není povinná.

Žádost pro zaměstnavatele (firmy)

Žádost pro pojištěnce (osoby, OSVČ)