• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Informace pro praxi

Čekací doby na vybrané výkony

Zajímá vás, kde vás rychle objednají na mamografický screening? Navštivte pravidelně aktualizovaný přehled čekacích dob.

V tomto přehledu naleznete odkazy na webové stránky nemocnic, které zveřejňují čekací doby na výkony a plánované operace.

Portál ukazatelů kvality zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění

Statistické údaje o vybraných ukazatelích ambulantní i hospitalizační péče najdete na webu Kanceláře zdravotního pojištění v Portálu ukazatelů kvality

Informace k úhradě doplatků u léčiv předepsaných na recept

V souladu s ustanovením §11 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, hradí za vojáky v činné službě a za vojáky v zařazené v aktivní záloze, kteří jsou pojištěni u VoZP, Ministerstvo Obrany prostřednictvím zdravotní pojišťovny rozdíl mezi výší úhrady hrazených služeb poskytnutých poskytovatelem stanoveným zvláštním právním předpisem upravujícím služební poměr vojáků z povolání, které jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle tohoto zákona, a výší úhrady poskytnuté Vojenskou zdravotní pojišťovnou.

Podmínkou takové úhrady je jednoznačné uvedení typu úhrady ZAKLADNI_ZAM na receptu (jedná se o zvýšenou úhradu léčivého přípravku). V případech, kdy je na receptu uvedena pouze úhrada ZÁKLADNÍ, je také možné vydat lék bez doplatku, a to na základě předložení průkazky vojáka z povolání / aktivní zálohy. Kontrolou předložené průkazky si lékárna ověří, že se skutečně jedná o vojáka z povolání (vojáka aktivní zálohy) a poté si celou úhradu léčiva vyžádá po VoZP (v datovém rozhraní je nutné vyplnit pole RZVL = X).

z_soubory/cekaci_doby/cekaci-doby_04_2023.xlsx