Informace pro praxi

Čekací doby na vybrané výkony

Zajímá Vás, kde Vás rychle objednají na mamografický screening? Pravidelně aktualizovaný přehled čekacích dob najdete ZDE

Čekací doby na plánované výkony vybraných poskytovatelů zdravotních služeb najdete ZDE 

Dotační programy MZ ČR

Dotační program MZ ČR na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů – pro pracoviště všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno, bližší informace a podmínky výběrového dotačního řízení najdete na stránkách MZ ČR ZDE

Program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb – pro podporu zubních lékařů v odlehlých oblastech, doplnění celostátní sítě zubních lékařů a zajištění dostupnosti této péče, bližší informace a podmínky programu najdete na stránkách MZ ČR ZDE

Krajské koncepce zdravotnictví

Jak vidí zástupci krajů koncepci zdravotních služeb? Odkazy na související dokumenty najdete ZDE 

Statistiky výstupů nemocniční péče

Statistické údaje o souhrnných výstupech léčení, jako je průměrná délka hospitalizace, způsob ukončení hospitalizace najdete na webu Kanceláře zdravotního pojištění ZDE