• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Náležitosti datových zpráv odeslaných do datových schránek

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky sděluje, že dle zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, má zřízeny datové schránky, jejichž ID lze nalézt na stránkách kontaktů jednotlivých poboček a jednatelství. Žádáme odesilatele datových zpráv, aby digitální dokumenty, které jsou obsaženy v datové zprávě, odeslané do některé z datových schránek Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, byly ve formátu PDF nebo PDF/A.

Náležitosti datových zpráv odeslaných na elektronické adresy podatelen

V souladu s vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, jsou elektronické adresy podatelen, jež mají formu adres elektronické pošty, zveřejněny na stránkách kontaktů jednotlivých poboček a jednatelství. Datová zpráva odeslaná na některou elektronickou adresu podatelny, v tomto případě tedy nabývá podoby e-mailu s přiloženými digitálními dokumenty. Tyto digitální dokumenty musí být ve formátu PDF nebo PDF/A a musí být elektronicky podepsány kvalifikovaným podpisovým certifikátem. V případě, že datová zpráva, odeslaná na některou elektronickou adresu podatelny neobsahuje přiložené digitální dokumenty, a má sama o sobě plnit funkci úředního podání, musí být elektronicky podepsána kvalifikovaným podpisovým certifikátem.“

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích je totožná s adresami poboček a jednatelství.

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí až čtvrtek 7:30 -12:00 a 12:30 - 15:00 hod.

Pátek 7:30 - 12:00 a 12:30 - 14:00 hod.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv na elektronickou adresu podatelny:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:

  • elektronický podpis založený na kvalifikovaném systémovém podpisovém certifikátu, náležícímu dané podatelně.

  • datum a čas s přesností na sekundu, kdy byla datová zpráva doručena.

  • číslo jednací a jednoznačný identifikátor, pod kterými byla datová zpráva zaevidována.

Vzor potvrzení o podání na elektronickou adresu podatelny pobočky

Dobrý den,

Vaše podání bylo přijato na elektronické adrese podatelny [elektronická adresa podatelny] náležející pobočce Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky [název sídelního města pobočky plus poštovní adresa], a to dne … ve … [přesnost na sekundy] hodin.

Vašemu podání byl přidělen jednoznačný identifikátor: …

Příklad vyplnění

Dobrý den,

Vaše podání bylo přijato na elektronické adrese podatelny posta-plz@vozp.cz náležející pobočce Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Plzeň, Koterovská 34, 304 55 Plzeň, a to dne 31.3.2014 ve 14:34:15 hodin.

Vašemu podání byl přidělen jednoznačný identifikátor: 159630/2014/VoZP

Vzor potvrzení o podání na elektronickou adresu podatelny Ústředí VoZP ČR

Dobrý den,

Vaše podání bylo přijato na elektronické adrese podatelny posta@vozp.cz náležející Ústředí Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky, Drahobejlova 1404/4, 190 03 Praha, a to dne … ve … [přesnost na sekundy] hodin.

Vašemu podání byl přidělen jednoznačný identifikátor: …“

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

Dotazy na elektronickou komunikaci s VoZP ČR prostřednictvím elektronické adresy podatelen nebo systému datových schránek nebo Portálu ZP prosíme směřujte na info@vozp.cz. Komunikace s VoZP ČR via Portál zdravotních pojišťoven je popsána v samostatné rubrice Portál ZP.