3
Upozornění

I pro rok 2020 připravuje VoZP ČR pro dětské pojištěnce vysokohorské ozdravné pobyty ve stejné lokalitě Vysokých Tater a příspěvek na letní individuální pobyt u moře organizovaný cestovní kanceláří. Termíny a podrobné informace k pobytům zveřejníme na našich webových stránkách v průběhu prosince.

Od ledna 2020 budeme přijímat přihlášky.

Letní ozdravné pobyty pro děti v roce 2019

Vojenská zdravotní pojišťovna v roce 2019 připravila pro své dětské pojištěnce s chronickými potížemi dýchacích cest a dalšími diagnózami čtrnáctidenní ozdravné pobyty ve vysokohorském prostředí na Slovensku ve Vysokých Tatrách.

Přímořské ozdravné pobyty v letošní sezóně nahrazujeme speciálním individuálním příspěvkem určeným pro dětské pojištěnce s diagnostikovanými kožními problémy – více informací najdete ZDE .

Důležité upozornění: příspěvek na přímořský pobyt nelze čerpat na dítě, které bylo zařazeno na horský pobyt v Tatrách. 

 • 3.jpg
  3.jpg
 • 4.jpg
  4.jpg
 • 5.jpg
  5.jpg
 • 1.jpg
  1.jpg
 • 2.jpg
  2.jpg


Přehled obsazenosti turnusů – hory 2019

                           Turnusy ozdravných pobytů dětí s doprovodem    

                           (dítě 4 – 6 let + zákonný zástupce)


                            01SD     16. 06. – 29. 06.     REALIZOVANÉ

                            02SD     02. 09. – 15. 09.      REALIZOVANÉ 

Turnusy ozdravných pobytů dětí bez doprovodu 
(dítě 7 – 14 let)

 

  01S      01. 07. – 14. 07.      REALIZOVANÉ

  02S      15. 07. – 28. 07.      REALIZOVANÉ

  03S      29. 07. – 11. 08.      REALIZOVANÉ

  04S      12. 08. – 25. 08.      REALIZOVANÉ

Vysokohorské ozdravné pobyty

V sezóně 2019 pořádá VoZP čtrnáctidenní ozdravné pobyty na Slovensku ve Vysokých Tatrách společně s cestovní kanceláří JMG SKI TRAVEL, s. r. o.

Vysoké Tatry jsou územím s minimálním obsahem škodlivých látek v ovzduší a v kombinaci s nadmořskou výškou a dostatečným množstvím slunečního svitu vytvářejí výborné předpoklady pro ozdravné pobyty zaměřené na onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Zdravý pohyb, klimatoterapie, odpočinek a pravidelné stravování se následně projevují celkovým zlepšením zdravotního stavu dětí s těmito chronickými potížemi.

Podmínky pro účast

 • dítě a jeden rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP ČR,
 • dítě splňuje věkovou hranici pro ozdravný pobyt,
 • dítě splňuje uvedené zdravotní indikace,
 • dítě je schopno respektovat podmínky ozdravného pobytu.

Vysokohorské ozdravné pobyty jsou určeny:

 1. pro děti předškolního věku od 4 – 6 let + 364 dní v doprovodu jednoho zákonného zástupce (dále jen „doprovod ZZ“). V den odjezdu na pobyt dítě dovrší věk 4 let (ročník 2015) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 7 let (ročník 2012). Dítě i jeho doprovod ZZ musí být pojištěni u VoZP ČR.
 2. pro děti ve věku od 7 – 14 let + 364 dní bez doprovodu zákonného zástupce. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku (ročník 2012) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 15 let (ročník 2004). Sedmileté dítě musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ.

Zdravotní indikace (diagnózy) pro zařazení na ozdravný pobyt

U vysokohorských ozdravných pobytů jsou indikovaná stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a stavy po celkových onemocněních, u kterých je vhodný ozdravný pobyt z důvodů příznivého klimatického působení.

Zdravotní indikace:

J30 - J34          vasomotorická a alergická rýma, chronická rýma, chronický zánět nosohltanu 

                          a hltanu, chronický zánět vedlejších nosních dutin, hypertrofie slizniční

J37                   chronický zánět hrtanu i průdušnice

J41                   prostá chronická bronchitida

J44.8, J44.9     chronická obstruktivní plicní nemoc

J45                   astma

D80 - D84       počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity

Kontraindikace vylučující účast na ozdravném pobytu:
všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“ pro dospělé, děti a dorost

 • alergie na sluneční záření, na jód
 • diabetes mellitus
 • celková léčba kortikoidy
 • epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty
 • vrozené vady nebo onemocnění omezující pobyt v dětském kolektivu
 • mentální retardace
 • malabsorpční syndrom
 • onemocnění vyžadující dietní stravování, např. bezlepková dieta nebo jiná nutná dietní omezení
 • polyvalentní potravinová alergie
 • tuberkulóza a bronchiektázie
 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou pohybu
 • pomočování
 • závažné srdeční choroby a vady
 • poruchy krevní srážlivosti
 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom apod.).

Podrobné informace k ozdravným pobytům ve Vysokých Tatrách najdete ZDE .

Jak dítě přihlásit?

Dítě přihlásíte vyplněním formuláře „Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt“ (dále jen „Žádost“) včetně připojeného formuláře „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR“ (dále jen „Návrh“). V žádosti vyplňte prosím čitelně e-mailovou adresu.

Žádosti přijímáme do naplnění turnusů. Doručení žádosti na Ústředí VoZP ČR musí být v termínu nejpozději 10 dní před zahájením turnusu.

Obsazenost turnusů zjistíte na této stránce .

Žádost musí být doložena povinnou přílohou (Návrh), v němž praktický lékař pro děti a dorost,  u kterého je dítě registrováno, vyplní příslušnou část na základě zdravotních indikací pro ozdravný pobyt. Současně oba formuláře Žádost + Návrh Díl 1 a Díl 2 doručte nebo zašlete poštou na adresu:

Ústředí VoZP ČR
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9

Obálku označte „Ozdravné pobyty 2019“

Formuláře prosím neposílejte ani neodevzdávejte na pobočky či jednatelství VoZP ČR, ale doručte nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu Ústředí.

Potřebné formuláře: (na rok 2020 budou formuláře k dispozici v lednu 2020) 

 

Informace a postupy

 1. Doporučujeme při vyplňování informací o zdravotním stavu dítěte v Návrhu upozornit ošetřujícího lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, tj. všechna jeho potravinová omezení (alergie na potraviny, které vyžadují změnu stravování), úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod. Vyjádření odborného lékaře doložte formou samostatné lékařské zprávy.
   
 2. V případě, že formulář Návrhu vystaví specialista, např. alergolog, musí jej potvrdit ještě praktický lékař pro děti a dorost, neboť jen on zná všechna onemocnění dítěte.

 3. Návrh na ozdravný pobyt, který nebude splňovat výše uvedené podmínky (např. řádně vyplněný formulář VoZP ČR, podepsaný a orazítkovaný praktickým lékařem pro děti a dorost apod.) nebude posuzován.

 4. Všechny doručené žádosti posuzuje a schvaluje revizní lékař VoZP ČR z hlediska zdravotních indikací.

 5. Pořadí při zařazení dítěte do turnusu se řídí datem doručení žádosti na ústředí VoZP ČR. Dále se přihlíží k závažnosti zdravotního stavu dítěte a k počtu již absolvovaných pobytů.

 6. V žádosti zákonný zástupce označí požadovaný turnus. Bude-li kapacita požadovaného turnusu naplněna, vyhrazuje si VoZP ČR právo zařadit dítě do jiného volného turnusu.

 7. V případě naplnění kapacity turnusů budou žádosti dále přijímány, avšak děti budou evidovány jako náhradníci a při uvolnění místa v turnusu bude zákonný zástupce telefonicky nebo e-mailem kontaktován s nabídkou na zařazení dítěte.

 8. Zákonný zástupce obdrží informace o rozhodnutí VoZP ČR e-mailem v průběhu května a června.

 9. V případě výběru a zařazení dítěte do turnusu ozdravného pobytu vám budou e-mailem zaslány formuláře Závazná přihláška, Dotazník o zdravotním stavu dítěte, Prohlášení o bezinfekčnosti a Údaje určené pro vedoucího oddílu, včetně vyznačení turnusu, termínu a způsobu úhrady.

 10. Závaznou přihlášku ZZ zašle na adresu ústředí VoZP ČR a dotazníky předá při odjezdu na OP doprovodnému personálu cestovní kanceláře.

 11. Úhrada musí být provedena nejpozději 3 týdny před nástupem na ozdravný pobyt nebo do data uvedeného v zaslaném informačním e-mailu.

 12. Všechny důležité organizační pokyny pro absolvování pobytu rozesílá 14 dní před zahájením turnusu smluvní cestovní kancelář.

 13. Pokud zákonný zástupce zruší účast dítěte na ozdravném pobytu, je nutno, aby informoval VoZP ČR o stornu včas, aby bylo možné uvolněné místo obsadit dalším dítětem v pořadí.

 14. Při zrušení závazně přihlášeného OP z jiných než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek. Pokud se dítě nezúčastní OP se zdravotních důvodů, je nutné důvod doložit lékařskou zprávou.

 15. Na OP nebude zařazeno dítě, u kterého byl v předchozím období zaznamenán kázeňský přestupek či nezvladatelné chování.

 16. Děti i doprovázející zákonný zástupce musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu z OP nebo platný občanský průkaz.

Potřebujete další informace?

Volejte naši infolinku, telefonní číslo 844 888 888 nebo pište na e-mail: info(na)vozp(tecka)cz.

Všechny organizační dotazy k pobytu směřujte prosím na cestovní společnost JMG SKI TRAVEL, s.r.o.
kontaktní osoba: Bibiána Legnavská
e-mail: pobytyvozp@gmail.com
tel. č. 00421 948 511 333