3

Letní ozdravné pobyty pro děti v roce 2020

I v roce 2020 VoZP ČR pořádá pro své dětské pojištěnce s chronickými potížemi dýchacích cest letní čtrnáctidenní ozdravné pobyty na Slovensku ve Vysokých Tatrách společně s cestovní kanceláří JMG SKI TRAVEL, s. r. o.

Pro dětské pojištěnce VoZP ČR s  kožními onemocněními jsme připravili příspěvky na letní individuální pobyt u moře - více informací najdete  ZDE.

Příspěvek na přímořský pobyt nelze čerpat na dítě, které bylo zařazeno na horský pobyt v Tatrách. 

 • 3.jpg
  3.jpg
 • 4.jpg
  4.jpg
 • 5.jpg
  5.jpg
 • 1.jpg
  1.jpg
 • 2.jpg
  2.jpg

Vysokohorské ozdravné pobyty

Vysoké Tatry jsou územím s minimálním obsahem škodlivých látek v ovzduší a v kombinaci s nadmořskou výškou a dostatečným množstvím slunečního svitu vytvářejí výborné předpoklady pro ozdravné pobyty zaměřené na onemocnění horních a dolních cest dýchacích. Zdravý pohyb, klimatoterapie, odpočinek a pravidelné stravování se následně projevují celkovým zlepšením zdravotního stavu dětí s těmito chronickými potížemi.

Podmínky pro účast na ozdravném pobytu:

 • dítě a jeden rodič/zákonný zástupce je pojištěn u VoZP ČR,
 • dítě splňuje věkovou hranici pro ozdravný pobyt,
 • dítě splňuje uvedené zdravotní indikace,
 • dítě je schopno respektovat podmínky ozdravného pobytu.

Vysokohorské ozdravné pobyty jsou určeny:

 1. pro děti předškolního věku od 4 – 6 let + 364 dní v doprovodu jednoho zákonného zástupce (dále jen „doprovod ZZ“). V den odjezdu na pobyt dítě dovrší věk 4 let (ročník 2016) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 7 let (ročník 2013). Dítě i jeho doprovod ZZ musí být pojištěni u VoZP ČR.
 2. pro děti ve věku od 7 – 14 let + 364 dní bez doprovodu zákonného zástupce. V den odjezdu na pobyt dítě dovrší 7 let věku (ročník 2013) a v den návratu z pobytu dítě nedovrší věk 15 let (ročník 2005). Sedmileté dítě musí mít ukončenou 1. třídu ZŠ.

Zdravotní indikace (diagnózy) pro zařazení na ozdravný pobyt

U vysokohorských ozdravných pobytů jsou indikovaná stabilizovaná chronická onemocnění dýchacích cest, poruchy imunity a stavy po celkových onemocněních, u kterých je vhodný ozdravný pobyt z důvodů příznivého klimatického působení.

Vysokohorský ozdravný pobyt je určen pro děti s následujícími diagnózami:

J30 -                 vazomotorická a alergická rýma,

J31 -                 chronická rýma, chronický zánět nosohltanu a hltanu

J32 -                 chronický zánět vedlejších nosních dutin  

J33 -                 nosní polypy

J34 -                 jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin 

J37 -                 chronický zánět hrtanu a hrtanu i průdušnice

J41 -                 prostá chronická bronchitida

J44.8, J44.9 -   chronická obstruktivní plicní nemoc

J45 -                 astma

D80 - D84 -     počáteční stádia či neúplné obrazy poruch imunity

Kontraindikace vylučující účast na ozdravném pobytu

Všechny obecné kontraindikace uvedené v „Indikačním seznamu pro lázeňskou péči“ pro dospělé, děti a dorost.

 • alergie na sluneční záření, na jód
 • diabetes mellitus
 • celková léčba kortikoidy
 • epilepsie nebo jiné onemocnění projevující se záchvaty
 • vrozené vady nebo onemocnění omezující pobyt v dětském kolektivu
 • mentální retardace
 • malabsorpční syndrom
 • onemocnění vyžadující dietní stravování, např. bezlepková dieta nebo jiná nutná dietní omezení
 • polyvalentní potravinová alergie
 • tuberkulóza a bronchiektázie
 • onemocnění pohybového aparátu s poruchou pohybu
 • pomočování
 • závažné srdeční choroby a vady
 • poruchy krevní srážlivosti
 • poruchy chování a duševní poruchy vyžadující psychiatrické či psychologické vyšetření, kontroly a ambulantní léčbu, nebo zvláštní pedagogickou péči (autismus, ADHD, Aspergerův syndrom apod.).

Termíny pobytů, ceny a další informace najdete ZDE.

Jak dítě přihlásit?

Dítě přihlásíte vyplněním formuláře „Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt“ (dále jen „Žádost“) včetně formuláře „Návrh na zařazení dítěte na ozdravný pobyt VoZP ČR“ (dále jen „Návrh“).

V žádosti vyplňte prosím čitelně e-mailovou adresu.

Žádosti přijímáme do naplnění turnusů, nejpozději však 14 dní před zahájením požadovaného turnusu. V případě, že některý z turnusů nebude plně obsazen v tomto termínu, budou žádosti přijímány dále až do naplnění turnusů. Informace o naplnění turnusů budou zveřejněny.

Žádost musí být doložena povinnou přílohou „Návrh“, v němž praktický lékař pro děti a dorost,  u kterého je dítě registrováno, vyplní příslušnou část na základě zdravotních indikací (diagnóz) pro ozdravný pobyt. Současně oba formuláře Žádost + Návrh Díl 1 a Díl 2 doručte osobně nebo zašlete poštou na adresu ústředí:

Ústředí VoZP ČR
Drahobejlova 1404/4
190 03 Praha 9

Obálku označte „Ozdravné pobyty 2020“

Formuláře prosím neposílejte ani neodevzdávejte na pobočky či jednatelství VoZP ČR, ale doručte nebo zašlete poštou na výše uvedenou adresu Ústředí.

 

Formuláře ke stažení 

VoZP ČR zahájí příjem přihlášek na ozdravné pobyty od 1. 1. 2020.

Žádost o zařazení dítěte na ozdravný pobyt 2020 + Návrh na zařazení dítěte ozdravný pobyt VoZP ČR 2020 budou ke stažení od 1. 1. 2020:

Formuláře Žádost + Návrh s doprovodem ZDE .

Formuláře Žádost + Návrh bez doprovodu ZDE .

Upozornění: součástí "Žádosti" je i formulář "Návrh"!

Formuláře obdržíte také na kterékoli pobočce VoZP ČR – kontakty najdete  ZDE.

Nebudou přijímány přihlášky bez přílohy „Návrh“ kompletně vyplněném dětským lékařem.

Informace a postupy

1. Doporučujeme při vyplňování formuláře Návrh upozornit ošetřujícího lékaře, aby uvedl veškeré důležité skutečnosti týkající se zdravotního stavu dítěte, tj. všechna jeho potravinová omezení (alergie na potraviny, které vyžadují změnu stravování), úrazy, operace, zvláštnosti v chování apod. Vyjádření odborného lékaře doložte formou samostatné lékařské zprávy.

2. V případě, že formulář Návrh vystaví specialista, např. alergolog, musí jej potvrdit ještě praktický lékař pro děti a dorost, neboť jen on zná všechna onemocnění dítěte.

3. Návrhy na ozdravný pobyt, které nebudou splňovat výše uvedené podmínky (např. jiné formuláře než zveřejněné na webu VoZP ČR, nedostatečně vyplněné formuláře, bez podpisu, razítka praktického lékaře pro děti a dorost, apod.) nebudou posuzovány.

4. Všechny doručené žádosti posuzuje a schvaluje revizní lékař VoZP ČR z hlediska zdravotních indikací.

5. Pořadí při zařazení dítěte do turnusu se řídí datem doručení žádosti na ústředí VoZP ČR. Dále se přihlíží k závažnosti zdravotního stavu dítěte a k počtu již absolvovaných pobytů.

6. V žádosti zákonný zástupce označí požadovaný turnus. VoZP ČR si vyhrazuje právo zařadit dítě do jiného volného turnusu.

7. V případě naplnění všech turnusů budou žádosti dále přijímány, avšak děti budou evidovány jako náhradníci a při uvolnění místa v turnusu bude zákonný zástupce telefonicky nebo e-mailem informován.

8. Zákonní zástupci zařazených dětí budou informováni ze strany VoZP ČR v průběhu května (u turnusů začínajících v červnu) a června (ostatní turnusy) e-mailem o zařazení dítěte do turnusu, obdrží informace o termínu, způsobu úhrady a v příloze obdrží formuláře (Závazná přihláška, Dotazník o zdravotním stavu dítěte, Prohlášení o bezinfekčnosti a Údaje určené pro vedoucího oddílu).

9. Úhrada musí být provedena nejpozději 6 týdnů před nástupem na ozdravný pobyt nebo do data uvedeného v zaslaném informačním e-mailu.

10. Vyplněnou Závaznou přihlášku spolu s kopii platby zašlete na adresu ústředí VoZP ČR nejpozději dle data uvedeného v e-mailu. Ostatní vyplněné formuláře bezinfekčnost a dotazníky odevzdáte při odjezdu na OP doprovodnému personálu cestovní kanceláře.

11. Všechny organizační pokyny pro absolvování ozdravného pobytu rozesílá cestovní kancelář JMG SKI TRAVEL, s.r.o. 14 dní před zahájením turnusu.

12. Pokud zákonný zástupce zruší účast dítěte přihlášeného na ozdravný pobyt, je nutno, aby informoval VoZP ČR o stornu včas, aby bylo možné uvolněné místo obsadit dalším dítětem v pořadí.

13. Při zrušení závazně přihlášeného OP z jiných než zdravotních důvodů je zákonný zástupce povinen uhradit stornovací poplatek. Pokud se dítě nezúčastní OP se zdravotních důvodů, je nutné důvod doložit lékařskou zprávou.

14. Na OP nebude zařazeno dítě, u kterého byl v předchozím období zaznamenán kázeňský přestupek či nezvladatelné chování.

15. Děti i doprovázející zákonný zástupce musí mít vlastní cestovní pas s platností minimálně 3 měsíce po návratu z OP nebo platný občanský průkaz.

16. Zákonní zástupci mohou své dítě přihlásit pouze na jeden OP, a to na vysokohorský nebo individuální přímořský pobyt.

 

Potřebujete další informace?

Volejte naši infolinku, telefonní číslo 844 888 888 nebo pište na e-mail: info(na)vozp(tecka)cz.

 

Všechny organizační dotazy k pobytu směřujte prosím na cestovní společnost JMG SKI TRAVEL, s.r.o.

Kontaktní osoba: Tamara Jamnická
                           
                               tel. č. 0 00421 907 452 880

                               e-mail: tatry(tecka)vozp(na)gmail(tecka)com