• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Медичне страхування для громадян України з візою тимчасового захисту

Zdravotní pojištění pro občany Ukrajiny s vízem dočasné ochrany

Ви приїхали до Чеської Республіки і вам потрібна медична страховка?
Військова медична страхова компанія із задоволенням зареєструє вас і членів вашої родини.

Що вам для цього буде потрібно?

 • заповнена та підписана заява

 • ксерокопія паспорта

 • віза тимчасового захисту, надана на території Чеської Республіки

 Де можна оформити реєстрацію?
Зверніться до найближчого контактного центру Військової медичної страхової компанії (адреси). Надайте перераховані вище документи, на підставі яких вас зареєструють і видадуть довідку, яке тимчасово замінює Європейську картку медичного страхування. Цю довідку ви будете пред'являти під час кожного візиту до лікаря чи під час госпіталізації та матимете право на медичне обслуговування в повному обсязі державного медичного страхування.

У вас є питання? Хочете порадитися? Будь ласка, напишіть нам на e-mail: ukregistrace@vozp.cz

Документи українською мовою (dokumenty v ukrajinštině)

Zajištění zdravotní péče pro občany Ukrajiny přicházející do ČR

V rámci zajištění základních životních potřeb je Česká republika připravena poskytovat občanům Ukrajiny prchajícím před válkou zdravotní péči v systému veřejného zdravotního pojištění. Nejdůležitější informace jsou uvedeny na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Občanům Ukrajiny je doporučeno v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza. Je třeba kontaktovat pracoviště Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) Ministerstva vnitra, kde jim bude uděleno vízum dočasné ochrany. Okamžikem udělení víza dočasné ochrany se osoba stává účastníkem systému veřejného zdravotního pojištění s přístupem ke zdravotní péči v plném rozsahu s tím, že pojistné za ni odvádí český stát.

Vojenská zdravotní pojišťovna je připravena tyto občany na svých kontaktních místech zaregistrovat a předat jim „Potvrzení nahrazující EHIC“, aby mohli plně využívat zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. 

Pro získání zdravotních informací mohou občané Ukrajiny kontaktovat také speciální telefonní infolinku Ministerstva zdravotnictví, která je zdarma a je dostupná v ukrajinštině:

     

Neodkladná péče bez zdravotního pojištění

Pokud občan Ukrajiny ještě nemá zajištěno zdravotní pojištění v ČR a potřebujete neodkladně zdravotní péči, bude mu podle informací Ministerstva zdravotnictví poskytnuta v nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní:

Seznam nemocnic zřizovaných státem:

Informace o lince sociální asistence:

Změny ve zdravotním pojištění uprchlíků z Ukrajiny po 150 dnech

Kdo hradí zdravotní pojištění občanům Ukrajiny s dočasnou ochranou a co je třeba předložit?

V kategorii dospělí (18 – 65 let)

Jsem student

Studuji v ČR, nebo na Ukrajině

 • Kopie potvrzení o studiu vydané školou (nahrajte fotografii nebo sken dokumentu)

 
Jsem osoba, pečující o jedno dítě ve věku do 7 let, nebo o dvě a více dětí ve věku do 15 let.

 • Vyplňte čestné prohlášení:

 1. Jméno dítěte

 2. Příjmení dítěte

 3. Číslo pojištěnce dítěte (uvedené na průkazu o zdravotním pojištění, zdravotní pojišťovna)

 4. Vazba k dítěti:
  - matka/otec – rodný list, doklad totožnosti k prokázání rodinné vazby,
  - jiná osoba která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů na území ČR (prababička, teta, známí rodiny)

 Jsem osoba závislá na péči (invalidní/zdravotně postižená) nebo pečuji o osobu závislou na péči

 • Kopie potvrzení o evidenci na úřadu práce

 Jsem uchazeč o zaměstnání evidovaným na úřadu práce

 • Kopie potvrzení o evidenci na úřadu práce

 Jsem zaměstnaný/á

 • Pouze ověření stavu – předložením podepsané pracovní smlouvy

 Jsem osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ)

 1. Datum zahájení činnosti

 2. IČO

 3. Číslo bankovního účtu, ze kterého budete platit pojistné

 4. Kopie živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání

Nespadám do žádné výše uvedené kategorie

Jste povinen se zaevidovat jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP):

 • Pojistné si budete hradit jako samoplátce formou měsíčních plateb na pojistné ve výši 2 552 Kč (stanovené pro rok 2024), který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Pro rok 2023 byla částka 2 336 Kč a pro rok 2022 byla částka 2 187 Kč.

 • Sdělte číslo bankovního účtu, ze kterého budete platit pojistné.

V rámci on-line řešení budeme v případě nahlášení konkrétní životní situace požadovat tyto identifikační údaje:

 • Jméno

 • Příjmení

 • Číslo pojištěnce (uvedené na náhradním průkazu pojištěnce)

 • Číslo víza

 • Datum platnosti víza od

 • Kontaktní e-mail

 • Kontaktní telefon

Odcházím z ČR

 • Pokud se plánujete vrátit trvale na Ukrajinu, vzdejte se před odjezdem dočasné ochrany, která vám v České republice byla udělena.

 • Dostavte se na pracoviště OAMP (odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra).

 • Vzdát se dočasné ochrany můžete i z území Ukrajiny. V tomto případě se obraťte na oddělení Velvyslanectví České republiky v Kyjevě nebo na Generální konzulát České republiky ve Lvově.

 • O vzdání se dočasné ochrany informujte zdravotní pojišťovnu.

 • Zdravotní pojišťovně můžete ukončení dočasné ochrany oznámit osobně na klientském pracovišti, nebo e-mailem. Zároveň je nutno předložit/přiložit doklad o ukončení víza a vrátit průkaz pojištěnce.

 • Ukončením dočasné ochrany končí vaše zdravotní pojištění v ČR – zaniká povinnost platit pojistné a končí nárok na úhradu zdravotních služeb.

 • Před odjezdem doporučujeme zjistit, zda nemáte dluh na zdravotním pojištění. Pokud ano, je nutno jej uhradit, jinak hrozí sankce v podobě penále. Pokud zdravotní pojišťovně neoznámíte ukončení dočasné ochrany, může vám u ní narůstat dluh na pojistném včetně penále, který pojišťovna musí na vás vymáhat.

Další informace najdete na webu Ministerstva zdravotnictví

Prodloužení zdravotního pojištění pro občany Ukrajiny

Pokud jste si zažádal/a o  prodloužení dočasné ochrany, bude Vám prodlouženo i zdravotní pojištění.

 • pokud vám bylo doručeno potvrzení o úspěšné registraci, tedy prodlouženo vízum k datu 30. 09. 2024, dostavte se na nejbližší pobočku a potvrzení předložte. Na tomto základě Vám bude prodlouženo pojištění do 30. 09. 2024 a bude Vám vydán nový náhradní doklad.

 • pokud vám byl vylepen štítek do cestovního dokladu a prodlouženo vízum dočasné ochrany k datu 31. 03. 2025, dostavte se na nejbližší pobočku a předložte cestovní doklad k prokázání vylepeného vízového štítku. Po prověření Vám bude prodlouženo pojištění do 31.03.2025 a bude Vám vydán nový náhradní doklad.