• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

 Smlouvy s distributory léčivých přípravků a očkovacích látek

V následujícím seznamu Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky zveřejňuje v souladu s ustanovením § 17 odst. 9 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů smlouvy s distributory léčivých přípravků a očkovacích látek a související dokumenty. Z důvodu ochrany dat distributorů jsou některé údaje ve zveřejňovaných dokumentech začerňovány. Seznam je průběžně aktualizován.

Smlouvy ke stažení