• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Editovatelné PDF dokumenty můžete vyplnit přímo v Adobe Acrobat Readeru a z něj vyplněný formulář vytisknout. Pro vyplnění je zapotřebí soubor stáhnout na disk a následně spustit v Acrobat Readeru. V případě, že se spustí přímo v okně internetového prohlížeče, nebude možné jej editovat. Vyplněný a podepsaný dokument nám prosím doručte osobně nebo poštou na kterékoli kontaktní místo.

Přehledy OSVČ je možné podat:

  1. online na Klientském portálu VoZP (vstup do portálu je možný i přes Bank ID),

  2. datovou zprávou s ověřenou identitou podatele (tj. způsobem, kterým se lze přihlásit do vlastní datové schránky) do datové schránky pobočky Olomouc: uhff5yj,

  3. poštou na adresu: Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, U Botanické zahrady 11, 779 00 Olomouc.