Zahraničí – práva a povinnosti

Práva a povinnosti pojištěnců při čerpání zdravotní péče na území jiného státu EU, EHP a Švýcarska

Práva a povinnosti pojištěnců při čerpání zdravotní péče na území jiného státu

Kancelář zdravotního pojištění z. s. (do 17. 3. 2016 pod názvem Centrum mezistátních úhrad - CMU), jako styčný orgán České republiky v oblasti zdravotního pojištění, zpracovala pro pojištěnce států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Lichtenštejnsko, Island) a Švýcarska podrobnou informaci o právní příslušnosti ke konkrétnímu státu a o postupu při čerpání zdravotní péče (zdravotních služeb) na území výše uvedených států. Na jejích stránkách www.kancelarzp.cz v sekci „Pro pojištěnce“ ji naleznete pod názvem „Práva a nároky v EU“. Jsou zde k dispozici nejen informace o právech a povinnostech pojištěnců při čerpání zdravotních služeb a způsobu jejich úhrady, včetně sazeb spoluúčasti v těchto státech, ale současně jsou zde uvedeny i kontakty na české zastupitelské úřady výše uvedených států a místní instituce, poskytující detailnější informace pro konkrétní stát.

Vedle informací o EU, EHP a Švýcarsku je možné na těchto webových stránkách získat základní informace o čerpání zdravotní péče také na území smluvních států (Albánie, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko, Tunisko, Turecko) a informace o možnostech čerpání zdravotní péče v ostatních, tj. mimoevropských a mimosmluvních státech.  

Na webových stránkách Kanceláře zdravotního pojištění z. s. je k dispozici i mobilní aplikace s názvem KZP na cesty – průvodce zdravotní péčí EU. Aplikaci je možné si stáhnout do mobilních telefonů s operačním systémem Android pomocí distribuční služby Google Play Store (dříve Android Market) a do mobilních telefonů iPhone distribuční službou App Store. Více na

http://www.kancelarzp.cz/cs/pojistenci/prava-naroky-eu/dulezite-odkazy/dokumenty/2-uncategorised/464-pruvodce-peci-v-eu

V sekci „Důležité odkazy“  pak naleznete „Příručku pro migrující osoby“, ve které jsou uvedena práva a povinnosti osob nejen v oblasti zdravotního pojištění, ale i vůči ostatním českým institucím v oblasti sociálního zabezpečení v případě vašeho pohybu po Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku z důvodu zaměstnání, studia, vazby na živitele apod.