• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Veřejné zakázky

Vstoupili jste do sekce poskytující informace k veřejným zakázkám Vojenské zdravotní pojišťovny ČR zadávaných v intencích zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, navazujících podzákonných právních předpisů a interních předpisů.

Základní údaje o profilu zadavatele:

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VoZP ČR)
Drahobejlova 1404/4 Praha 9 PSČ 190 03
IČO: 47114975

Archiv vyhlášených veřejných zakázek VoZP ČR