• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Zdravotní pojišťovny jsou ze zákona č. 48/1997 Sb., § 40 odst. 10) a) povinny zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

Seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb řazený podle IČZ, aktuální stav k 31. 5. 2024 lze stáhnout ve formátu  [ xls ]  nebo  [ csv ]. 

K dispozici je také vyhledávač našich smluvních poskytovatelů zdravotních služeb, umožňující hledání podle odbornosti (s bližším určením dle obce apod.) nebo lokality.