• Pojištěnci
 • Plátci
 • Poskytovatelé
 • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Telemedicína – videokonzultace vzdáleným přístupem

výkon č. 09821 (do 31. 12. 2023 výkon č. 09557)

Jde o videokonzultaci pacienta s ošetřujícím lékařem na dálku. Videokonzultaci bude mít možnost iniciovat jak pacient, tak lékař a bude možné ji využít v rámci dispenzární péče o pacienta nebo v případě změny zdravotního stavu pacienta nebo potřeby jeho sledování, kontroly či léčebné rady, pokud nebude nutná nebo možná osobní návštěva ze závažných důvodů.

Kteří lékaři mohou telemedicínu od 1. 7. 2020 využívat

 • všeobecní praktičtí lékaři

 • praktičtí lékaři pro i děti a dorost

 • lékaři – ambulantní specialisté

VoZP je připravena výkon nasmlouvávat od 1. 7. 2020, a to pouze na žádost. Na konci roku pojišťovna využívání telemedicíny vyhodnotí a případně upraví podmínky.

Ve kterých případech výkon nelze využít

 • jako náhradu preventivní prohlídky

 • jako náhradu telefonické konzultace

 • k objednání na vyšetření, oznámení výsledku vyšetření apod.

Základní podmínky úhrady výkonu

 • fyzická přítomnost lékaře ve zdravotnickém zařízení při jeho provádění

 • ve zdravotnické dokumentaci založené nebo zaznamenané čestné prohlášení pacienta/jeho zákonného zástupce o vlastnictví technického vybavení pro vedení videohovoru, včetně podepsaného informovaného souhlasu s možností distančního kontaktu pacienta s lékařem

 • vzájemné odsouhlasení podmínek pro technické zabezpečení provádění výkonu a ochrany osobních údajů

Specifické podmínky vykazování

U všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost se výkon sice nebude řadit mezi kapitační výkony, avšak bude jej možné provádět jen u registrovaných pacientů. Výkon se nebude uskutečňovat a vykazovat jako první vyšetření/kontakt v rámci nepravidelné péče. S výkonem se nebude vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 01543.

U ambulantních specialistů bude možné videokonzultaci vykazovat místo výkonu klinického vyšetření příslušné odbornosti, který by byl vykázán v případě prezenčního způsobu klinického vyšetření, a to pouze u pacientů, kteří jsou již v dispenzární péči daného poskytovatele nebo u kterých již proběhlo první prezenční klinické vyšetření. S výkonem se nebude vykazovat signální výkon pro klinický kontakt 09543 a u registrujících gynekologů 01543.

Zápis výkonu do zdravotnické dokumentace

V zápisu ve zdravotnické dokumentaci pacienta bude nutné uvést důvod upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem místo osobní návštěvy, její obsah a výsledek, uložit její obrazovou dokumentaci, event. slovní přepis hovoru, a uvést přesný čas spojení – tj. zaznamenat čas začátku a konce videokonzultace. Forma uložení obrazové dokumentace bude ponechána na úvaze poskytovatele. Minimální předpoklad naplnění tohoto požadavku představuje archivace snímku obrazovky (printscreenu) probíhající videokonzultace jednoznačně zachycující datum a přesný čas pořízení snímku a identifikaci uživatelských účtů obou stran.

Průběh videokonzultace

Zahájení 

Videokonzultace začne ověřením totožnosti pacienta, zaznamenáním časového údaje o začátku spojení, sdělením důvodu kontaktu a zdůvodněním upřednostnění videokonzultace vzdáleným přístupem před osobní návštěvou.

Vyšetření

Samotné vyšetření bude probíhat zjištěním subjektivního stavu pacienta a cílené anamnézy, vyhodnocením všech relevantních informací, vysvětlením léčebných a diagnostických opatření a navržených postupů, formulací diagnosticko-terapeutického závěru, poskytnutím odborné rady a vystavení potřebných receptů, poukazů, žádanek, formulářů na pracovní neschopnost či ošetřování člena rodiny, vypsáním povinných hlášení.

Ukončení

Následovat bude určení data příští návštěvy, popř. další eventuální videokonzultace vzdáleným přístupem a pořízení obrazové dokumentace proběhlé videokonzultace. Výkon bude ukončen zápisem a uložením obrazové dokumentace do zdravotnické dokumentace.