Lékaři a zdravotnická zařízení

Vážení návštěvníci stránek Vojenské zdravotní pojišťovny ČR, ocitli jste se na úvodní stránce sekce, která slouží mimo lékařů, poskytovatelů zdravotních služeb současně také našim pojištěncům. 

Naše zdravotní pojišťovna je dle § 46 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, povinna zajistit poskytování zdravotní služeb svým pojištěncům. Tuto povinnost plní prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, se kterými uzavřela smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb. Poskytovatelé zdravotních služeb tvoří síť cca 25 tisíc smluvních zdravotnických zařízení VoZP ČR. Za účelem zajištění kvalitní, dostupné a komplexní zdravotní péče svým pojištěncům postupuje VoZP ČR dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, dle jiných právních předpisů upravujících oblast veřejného zdravotního pojištění a interních předpisů VoZP ČR. V tomto menu internetu najdete mimo jiné informace Portálu ZP.

Věříme, že si z naší nabídky vyberete a že na našich stránkách vždy najdete to, co hledáte. Pokud vám některé informace chybějí nebo nám chcete cokoliv sdělit, napište nám na adresu info(na)vozp(tecka)cz

Online aplikace