• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Zdravá duše s VoZP

VoZP pro vás připravila program Zdravá duše, jehož cílem je podpořit duševní zdraví. Tento program umožní dospělým klientům čerpat níže uvedené benefity a dětským klientům nabízí finanční příspěvky na duševní zdraví a péči o ně.

Co nabídne ZDRAVÁ DUŠE dospělým?

Zaměření na prevenci

  • Webová stránka ZDRAVÁ DUŠE: Exkluzivní stránka věnovaná tématu duševního zdraví – stránka budovaná týmem odborníků podpoří prevenci poruch duševního zdraví a bude inspirovat (témata mindfulness, prevence stresu, psychohygiena, destigmatizace klinické psychologie, psychiatrie).

  • Intenzivní online osmitýdenní program podpory osobní spokojenosti, založený na principech mindfulness: pro zájemce, kteří by se chtěli naučit věnovat více prostoru sami sobě, zapracovat na sobě a svých návycích. Program v sobě obsahuje týdenní úkoly a časté notifikace během jednotlivých dní programu.

  • Příspěvek na prevenci poruch paměti a kognitivních funkcí.

Zaměření na zvýšení dostupnosti psychoterapeutických služeb

Pokud již klient dochází k oborníkům na duševní zdraví a léčí se s lehkou až střední formou diagnózy deprese nebo úzkostné poruchy, VoZP pro zájemce umožní zpřístupnění tříměsíčního online terapeutického programu, který je založen na principech kognitivně behaviorální terapie a byl vytvořen ve spolupráci s renomovanými odborníky. Tento program nelze absolvovat v akutní fázi nemoci.  

DŮLEŽITÉ

Pokud máte zájem začít s námi pečovat o své duševní zdraví, vyplňte prosím krátký formulář. Na základě vašich odpovědí vás pracovníci VoZP zařadí do jednotlivých programů.

Co nabídne ZDRAVÁ DUŠE dětem?

Dětem přispějeme například na konzultace u klinického logopeda nebo klinického psychologa, na prevenci duševních poruch a podporu rozvoje dětí nebo na zakoupení výukové platformy Simple Steps pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Příspěvky je možné navíc čerpat nad rámec běžného ročního limitu tří příspěvků pro pojištěnce v roce.

Prohlédněte si konkrétní příspěvky z preventivního programu ZDRAVÁ DUŠE.

Své dotazy týkající se péče o duševní zdraví a podněty na rozšíření nabídky z oblasti Zdravé duše, můžete zaslat na e-mailovou adresu zdravaduse@vozp.cz.

S přáním pevného zdraví a spokojené duše

Váš tým VoZP.