7087_3610-prevence-sportovni-prohlidka-pro-deti-cithumb

 Sportovní prohlídka pro děti

Výše příspěvku: max. 250 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let na lékařskou prohlídku nutnou k členství ve sportovní organizaci, kroužku nebo klubu.

Co je třeba předložit: 

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě prohlídky s identifikačními údaji pojištěnce, druhem a datem vyšetření.
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě prohlídky s identifikačními údaji pojištěnce, druhem a datem vyšetření. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.