prevence-sportovni-prohlidka-pro-deti

 Sportovní prohlídka pro děti

Výše příspěvku: max. 250 Kč jednou v roce.

Komu a na co: pojištěncům do dovršení 18 let na lékařskou prohlídku nutnou k členství ve sportovní organizaci, kroužku nebo klubu.

Co je třeba předložit: 

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Originál dokladu o úhradě prohlídky s identifikačními údaji pojištěnce, druhem a datem vyšetření.