• Pojištěnci
  • Plátci
  • Poskytovatelé
  • Kontakty
O VoZP
Pojištěnci
Poskytovatelé

Sportovní prohlídka pro děti

až 250 Kč

Výše příspěvku: max. 250 Kč jednou v roce

Komu a na co?

Pojištěncům do dovršení 18 let na lékařskou prohlídku nutnou k členství ve sportovní organizaci, kroužku nebo klubu.

Co je potřeba předložit?

  • Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP nebo mobilní aplikaci Zdraví na klik, přiložte kopii dokladu o úhradě prohlídky s identifikačními údaji pojištěnce, druhem a datem vyšetření, a to ve formátu PDF, JPG, PNG nebo TIFF (mobilní aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF).

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář a přiložte originál dokladu o úhradě prohlídky s identifikačními údaji pojištěnce, druhem a datem vyšetření.