Formuláře pro zaměstnavatele 

Přehledy o platbě pojistného zaměstnavatele je možné podat on-line po zaevidování na klientském portálu. PPPZ  lze rovněž zaslat datovou zprávou s ověřenou identitou podatele (tj. způsobem, kterým se lze přihlásit do vlastní datové schránky) do datové schránky pobočky Olomouc uhff5yj. Poštou na adresu VoZP ČR, U Botanické zahrady 11, 779 00 Olomouc.