7117_3623-prevence-odmeny-pro-darce-kostni-drene-cithumb

 Odměny pro dárce krve a kostní dřeně

Výše odměny: 300 až 3000 Kč ve formě poukázek (tyto odměny se nezapočítávají do limitu tří příspěvků na pojištěnce v roce). Odměna se nevztahuje na dárcovství za úplatu ani na dárcovství v zahraničí.

Komu a za co: bezpříspěvkovým dárcům krve, krevních derivátů a kostní dřeně k ocenění jejich společensky prospěšné činnosti podle následujících pravidel:

odběry  

hodnota poukázky

za každý třetí odběr

300 Kč

při získání stříbrné medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 20 odběrů

500 Kč

při získání zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů

1 000 Kč

při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže 
(3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů)

2 000 Kč

při dosažení 200 odběrů (na základě potvrzení transfuzní stanice)

2 000 Kč

při získání plakety Českého červeného kříže, Dar krve – dar života, 
za 250 odběrů

2 000 Kč

za odběr kostní dřeně

3 000 Kč

Podmínky:

Poukázky v dané hodnotě lze poskytnout pouze v průběhu roku, kdy byl proveden třetí odběr (i se započítáním dvou odběrů z roku bezprostředně předcházejícího), nebo kdy bylo uděleno příslušné ocenění.

Pro přiznání odměny 300 Kč se jakýkoliv odběr (odběr plné krve nebo odběr krevních složek, a to i v případě odběru červených krvinek nebo krevních destiček) hodnotí jako jeden odběr.

Co je třeba předložit:

Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte:

  • Kopii legitimace dárce krve nebo doklad zdravotnického zařízení o provedeném úkonu (odměna za 3. odběr).
  • Kopii dokladu o udělení stříbrné či zlaté Janského medaile, Zlatého kříže, nebo o udělení plakety Dar krve – dar života (kopii plakety lze nahradit výpisem transfuzního oddělení o počtu odběrů).
  • Dárci kostní dřeně předloží originál dokladu o odběru.
Pokud žádost podáváte on-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik, přikládáte kopii jednoho z dokladů uvedených výše. Aplikace umožní doklad vyfotit a sama fotografii převede do PDF.
 
Pokud žádost podáváte on-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložte kopii jednoho z dokladů uvedených výše ve formátu PDF. Pro převod fotografie do PDF můžete využít některou z volně dostupných skenovacích mobilních aplikací.