prevence-karcinomu-prsu

 Prevence karcinomu prsu

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou za dva roky.

Komu a na co:

  • ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu,
  • ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu,
  • ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost ZDE.
  • Doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení.