7122_3605-prevence-karcinomu-prsu-cithumb

 Prevence karcinomu prsu

Výše příspěvku: max. 800 Kč jednou za dva roky.

Komu a na co:

  • ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu,
  • ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu,
  • ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

Co je třeba předložit:

  • Pokud žádost podáváte osobně nebo poštou, stáhněte si formulář ZDE a přiložte originál dokladu o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení.
  • Pokud žádost podáváte on-line přes Klientský portál VoZP, přiložte naskenovaný doklad o úhradě provedeného vyšetření s identifikačními údaji pojištěnky a razítkem zdravotnického zařízení. Doklad o úhradě musí být před naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatelky.
    NÁŠ TIP: Nemáte k dispozici skener? Skenovat lze i chytrým mobilem, využijte některou z volně dostupných mobilních aplikací.